Nya generationens dialysteknik sparar vattnet på Gotland

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Nya generationens dialysteknik sparar vattnet på Gotland

Vatten är en nödvändig resurs för allt liv på jorden. Och en växande population tillsammans med rådande klimatkris innebär att företagen måste utveckla mer hållbara lösningar för framtida generationer. En annan åtgärd är att hushålla med det befintliga grundvattnet. Speciellt i isolerade miljöer som på Gotland, där tillgången till sötvatten är begränsad och regnvattnet sällan hinner leta sig ner dagvattenreservoarerna under sommarhalvåret.

Dialys kräver stora mängder vatten

Sjukhusen är en prioriterad funktion i samhället och i stort behov av rent vatten, bland annat förlitar sig dialysavdelningarna på tillgången eftersom vatten är en viktig beståndsdel inom bloddialys (Hemodialys). Både för själva behandlingen, men även för rengöringsprocessen av dialysmaskinerna. Rent vatten är en förutsättning för dialysbehandling. En dialyspatient utsätts för cirka 120 liter vatten per behandling avskilt från patientens blod med bara ett mikrometertunt dialysmembran.

Hållbarhetsfokus på Gotland

På Gotland har man insett att det här inte är hållbart, vare sig för ön eller för klimatet. 2018 öppnades en ny dialysklinik på Visby lasarett. Dialyskliniken, som drivs privat av B. Braun, använder en ny typ av vattenreningssystem som förbrukar mindre vatten.
– Vi har en vattenbrist i hela landet och måste sluta slösa på resurserna. Det är bara dumt att spola ut dricksvatten i avloppet, precis som när vi låter kranen i köket stå och rinna i onödan, säger Göran Svedlund, Business Unit Manager på B. Braun.
Tidigare hade kliniken en äldre utrustning med tank som tömdes vid varje rengöringscykel. Den nya tekniken cirkulerar vattnet på plats och använder en genomströmningsvärmare som desinficerar, så att vattnet kan återanvänd. Vidare återanvänds ej förbrukat vatten i anläggningen vilket också leder till en besparing. Tack vare det nya systemet har kliniken sänkt sin vattenförbrukning med 46 %.
Det handlar inte längre om att göra val som enbart gynnar en verksamhet eller har en innovativ lösning. Det handlar om nödvändiga val som gör skillnad. Modern hemodialys löser inte den globala vattenbristen, men det är ett steg i rätt riktning.