B. Braun hållbarhet

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Vårt ansvar

I mer än 180 år har hållbarhet varit en grundvärdering för B. Braun och grunden för våra handlingar: För att följa vår vision om att skydda och förbättra människors hälsa världen runt använder vi, som en god samhällsmedborgare, våra resurser hållbart; ekonomiskt, miljömässigt och med socialt ansvar. Vi eftersträvar att integrera hållbarhet i allt vi gör: i våra lösningar, våra interna processer och våra sociala åtaganden.

Visste du att

Hållbarhet och strategi

Hållbarhet och strategi

Hållbarhet är en av B. Brauns tre grundpelare. Det har varit en viktig del av vår företagsstrategi i decennier. För oss är entreprenöriellt oberoende och ekonomisk effektivitet oupplösligt kopplade till hållbarhet.

Kunder och produkter

Kunder och produkter

B. Braun skyddar och förbättrar hälsan för människor runt om i världen – med säkra produkter och tjänster av hög kvalitet. Våra kundgrupper – sjukhusledning, läkare, sjuksköterskor, farmaceuter och inte minst patienter – förväntar sig att vi tillhandahåller medicinska lösningar med maximalt värde. Det är därför vi ser det som vårt ansvar att utveckla terapisystem som optimerar processer, ger framsteg, ökar säkerheten och stärker partnerskap för bättre patientvård.

Miljö

Miljö

Under rapportperioden intensifierade B. Braun sin verksamhet för att använda naturresurser mer hållbart och för att bidra positivt till klimatskydd. Vi tar hänsyn till effekterna på miljön under hela produktens livscykel.

Anställda

Anställda

Våra medarbetare är drivkraften bakom B. Braun. Deras kunnande, passion och färdigheter är avgörande för förverkligandet av våra mål – och de är B. Brauns största styrka.

Samhälle

Samhälle

Som ett familjeföretag stödjer B. Braun samhället långsiktigt, bortom sin nuvarande affärsverksamhet, som en god samhällsmedborgare. Vi fokuserar på att förmedla kunskap, främja de regioner där vi verkar och förbättra framtidsutsikterna för generationer.

Hållbara utvecklingsmål

Hållbara utvecklingsmål

Hållbart agerande har varit ett av våra kärnvärden i decennier. Som familjeföretag har vi ett långsiktigt perspektiv. Vi vägleds också av FN:s mål för hållbar utveckling (SDG).

ISO 14001 Cerifiering

ISO 14001 Certifiering

Varför certifiering?

Att vara certifierad för ISO14001 garanterar att vi följer alla gällande lagar och regler och att vi ständigt måste förbättras i vårt miljöarbete. Vi är ett ambitiöst företag som vill leverera mer än minimi-kraven. Detta gör oss till en pålitlig samarbetspartner inom miljö och upphandling för regionerna med mål om förbättrad dialog, smartare upphandling och förbättrade leverantörsrelationer.

Vill du veta mer om ISO 14001,
besök SIS - Svenska Institutet för Standarder: 

Fakta och siffror

B. Braun Hållbarhetsrapporter

Beskrivning Dokument Länk
Sustainability Report 2022
pdf (6.4 MB)
Sustainability Report 2020
pdf (2.6 MB)
Sustainability Report 2018
pdf (2.2 MB)
Sustainability Report 2015
pdf (6.7 MB)
Share Sustainability Magazine 2013
pdf (3.0 MB)
B. Braun for Children - Brochure
pdf (5.1 MB)