Er partner för utmärkt Neurokirurgi

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Sida vid sida med neurokirurger

Neurokirurgiska ingrepp i hjärnan, ryggrad, ryggmärg, och perifera nerver kräver kirurgens yttersta koncentration. Varje val har konsekvenser och måste göras med ytterst noggrann omtanke. Varje steg medför risker och måste hanteras med försiktighet. Varje ingrepp är starkt kopplat till förhoppningar och rädslor hos patienten och dess anhöriga och en förväntan på full återhämtning. 

Vi förstår situationens allvar och ser det som vårt ansvar som partner till neurokirurger att stödja dem med precisa, pålitliga och högkvalitativa lösningar. Våra produkter och tjänster är utvecklade för att deras yrkesliv ska bli lite enklare, så att de kan fokusera på att rädda människor, förlänga liv, och förbättra människors livskvalitet.

Neurosurgery
B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
18233 Danderyd
Sverige