Användarvillkor

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Användningsvillkor

Dessa internetsidor är avsedda att ge allmän information om B. Braun, dess produkter och tjänster. De är inte avsedda att ge specialiserad rådgivning eller instruktioner rörande produkter och tjänster som säljs av B. Braun. För speciella frågor rörande våra produkter och tjänster, vänligen kontakta B. Braun direkt.

Vi kommer att göra vårt bästa för att förse er med korrekt och aktuell information. B. Braun kan dock inte hållas ansvarig för skador som inträffar i samband med denna information. Därför ger vi inte någon garanti vare sig uttryckligen eller via handlingssätt och ger inga garantier med avseende på noggrannhet och fullständighet i avsedd information. Användningen av våra internetsidor, alla andra sidor som är anslutna samt deras innehåll sker på användarens egen risk.

Varken B. Braun, eller någon annan part som deltar i produktion, framställning, utformning eller underhåll av hela internetpresentationen, eller enskilda delar eller av sidorna eller presentationer kopplade till vår hemsida är i i någon form är ansvarig för några direkta eller indirekta skador, eller skador med eller utan fel som kan inträffa som en följd av tillgång till, användning av eller oförmåga att använda internetpresentation av B. Braun eller länkade sidor. Innan ni använder eller tillämpar våra produkter, måste användarinformationen som medföljer dessa produkter hörsammas. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet i dessa internetsidor utan föregående varning, när vi anser det lämpligt. Inget ansvar följer av detta.

Dessa internetsidor innhåller även information från en tredje part och föreslag på länkar till andra internetsidor. Där det är möjligt är dessa sidor märkta. Vi kan inte ta något ansvar för information som tillhandahålls av en tredje part.

Immateriella rättigheter

Alla bilder och uppgifter i dessa Internetsidor, i den mån de är reproducerbara är skyddade av upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter. Alla produktnamn, skrivna med versaler eller markerade på annat sätt i dessa Internetsidor, är varumärken som tillhör B. Braun koncernen. Användning och återgivning av denna information är inte tillåtet utan föregående skriftligt medgivande från B. Braun.