Hållbarhet och strategi

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Strategisk inriktning

Som ett familjeägt företag är vårt fokus långsiktigt och vi strävar också efter att växa hållbart under det kommande decenniet. Vi har förankrat ett ansvar för långsiktig tillväxt - för våra medarbetare, för vår miljö och för samhället - i våra affärsprocesser. Tydliga ansvarsområden och beslutsvägar säkerställer att vårt agerande är effektivt. Vi använder de resurser som finns tillgängliga på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt. Varje företagsaktivitet ger sitt eget bidrag till företagets framgång. På var och en av våra avdelningar bidrar det ständiga utbytet av kunskap och kunnande till hållbara lösningar genom hela B. Brauns värdeskapande cykel.

Ny teknik och den digitala transformationen kommer att vara avgörande när det gäller att forma morgondagens medicinteknik samt hälso- och sjukvårdsindustri. Det är därför vi kommer att fortsätta driva digitaliseringen framåt och göra nyckelteknologier, såsom robotteknik och bioteknik, användbara för våra kunder och för oss. Hållbarhet spelar en central roll i strukturen för denna förändring och är en strategisk framgångsfaktor för vår affärsverksamhet.

Materalitet

Materalitet

Materialitetsmatrisen är grunden för B. Brauns hållbarhetsaktiviteter. För att fastställa de huvudsakliga icke-finansiella frågorna använder vi en koncerngemensam väsentlighetsanalys som skildrar hållbarhetsfrågor relaterade till affärsrelevans. Samtidigt tar den hänsyn till bedömningar från våra viktigaste intressenter. Våra intressenter bekräftade den stora vikten av produktkvalitet och säkerhet. De anser att ansvarsfull användning av; råvaror, medarbetarutveckling och talanghantering, innovationsförmåga, hållbarhetsstrategi, återvinning (cirkulär ekonomi) och balans mellan arbete och privatliv, är av särskild vikt.

Bolagsstyrning och efterlevnad

Bolagsstyrning och efterlevnad

Vi har alltid varit engagerade i en legal och socialt ansvarsfull företagsledning. För oss är bolagsstyrning och efterlevnad inte bara skyldigheter utan en självklar förutsättning för hållbar förvaltning. Våra anställdas lagliga och etiska uppförande är centralt i vårt värdesystem. Läs mer i vår uppförandekod.