Stoppa spridningen agera förebyggande

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Stoppa spridningen av livshotande infektioner

Gamla och nya sjukdomar är ett hot för alla världens nationer och multiresistenta organismer (MDRO) är ett växande folkhälsoproblem. Därför har förebyggande åtgärder för att stoppa infektioner eller överföring av sjukdomar blivit allt viktigare. För att säkerställa patientsäkerhet och säkerheten för personal inom sjukvården, erbjuder B. Braun ett anpassade säkerhetskoncept, utbildningar och ett brett sortiment av skyddsutrustning och desinfektionsmedel.

Handhygien

Kontakt

B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige