Infusionsterapi med krav på expertis

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Infusionsbehandling innebär att en patient behandlas med intravenöst administrerad infusionslösning för att återhämta sig från eller förbättra ett sjukdomstillstånd. 

Vid vätskebehandling är syftet att infundera större volymer vatten och elektrolyter till patienter som behandlas för hypovolemi, som större blödningar, dehydrering och chock. Ett annat exempel är behandling av infektioner och sepsis, vilket innebär att patienten med bakterie- eller svampinfektion behandlas genom infusion av vätska som innehåller antibiotika eller antimykotika.

Systempartner

Infusionsterapi är en viktig del av medicinska behandlingar. Som partner strävar vi efter att göra infusionsterapi säkrare, mer effektiv och mindre komplicerad - för läkare, farmaceuter, vårdpersonal, sjukhuschefer och patienter. Och för att öppna möjligheter genom att utveckla innovativa lösningar, produktsystem och produkter som är utformade för att spara resurser och optimera processer.

Patientsäkerhet, användarsäkerhet, säkra processer: termer som är mer än bara trendiga ord: De är grundläggande rättigheter, och därmed viktiga för oss. Genom intensivt samarbete med läkare, farmaceuter, sjuksköterskor, patienter och sjukhuschefer arbetar vi för att öka säkerheten för alla parter som är involverade i sjukvården.

I nära samarbete med våra kunder utvecklar vi innovativa lösningar, smarta tjänster samt säkra och effektivare produkter. Vi bidrar till vägledande standarder som höjer ribban för en säkrare sjukhusmiljö för vårdpersonal och patienter över hela världen.

Pressen på att vara kostnad- och tidseffektiv ökar hela tiden i dagens sjukvårdssystem. Att se över och förbättra sina processer är en avgörande faktor - inte bara för de involverade utan för hela sjukhusets framgång. Förbättrade processer erbjuder många fördelar; Det ökar säkerheten, förbättrar terapierna, ökar effektiviteten och bidrar till en hållbar utveckling av hela sjukhusets värdekedja.

Tillsammans med våra kunder analyserar vi kontinuerligt processer inom enskilda terapeutiska områden för att strategiskt minska procedurernas komplexitet. Med vårt processkoncept

"Ordination - Patientaccess - Beredning - Applikation - Utskrivning"

förbättrar vi transparensen under kliniska processen, ökar effektiviteten och strävar efter att förbättra vårdkvaliteten. För att säkerställa detta erbjuder vi kompletta systemlösningar för kliniska processer.

Kontakt

B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige