Infusionsterapi med krav på expertis

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

En viktig del i återhämtningen

Infusionsbehandling innebär att en patient behandlas med intravenöst administrerad infusionslösning för att återhämta sig från eller förbättra ett sjukdomstillstånd. 

Vid vätskebehandling är syftet att infundera större volymer vatten och elektrolyter till patienter som behandlas för hypovolemi, som större blödningar, dehydrering och chock. Ett annat exempel är behandling av infektioner och sepsis, vilket innebär att patienten med bakterie- eller svampinfektion behandlas genom infusion av vätska som innehåller antibiotika eller antimykotika.

Kliniska processen vid infusionsterapi

Ett antal åtgärder måste vidtas för att rätt behandling ska kunna administreras till rätt patient vid rätt tidpunkt, på rätt plats, med rätt dos och rätt volym. Ofta berörs olika ansvarsområden och vissa områden kräver extra uppmärksamhet och särskilda åtgärder. Ett helhetsperspektiv på alla moment av behandlingen har visat sig vara positivt för en så effektiv och säker behandling som möjligt. Infusionsbehandlingen består av följande moment.

Läkaren beslutar om och ordinerar behandling och läkemedel för patienten.

B. Braun har ett stort sortiment av intravenösa läkemedel och mjukvaror som underlättar ordination och kompatibilitetskontroller. Våra läkemedel levereras i innovativa behållare. 

Patienten behöver en infart för administrering av läkemedlet. I de flesta fall är det en perifer intravenös kateter men det kan också vara en central venkateter eller en subkutan venport.

B. Braun ligger bakom katetersystemet Braunula och har sedan dess legat i framkant på området för perifert inlagda centrala venkatetrar och säkerhetskatetrar. Vi har i dag ett brett sortiment av säkra ven- och artärkatetrar och -kanyler, både perifera och centrala.

Många intravenösa läkemedel finns inte i bruksfärdig form utan måste beredas  före användning. 

B. Braun har ett brett sortiment av produkter för intravenös beredning inom infusionsbehandling. De mångsidiga produkterna ger en säkrare läkemedelsblandning.

För överföringen av läkemedel till patienten behövs medicintekniska infusionssystem, ibland med enkel och andra gånger med mer avancerad konfiguration. Systemen måste installeras, anslutas och primas i enlighet med den planerade behandlingen.

B. Braun har de produkter som behövs, såväl dropp som volym- och sprutpumpar. Säkerheten kommer alltid först. Alla delar till B. Brauns infusionspumpar – intravenösa administreringsset, slangar, filter, ventiler och injektionsportar – bidrar till ett säkert och smidigt infusionssystem.

Efter avslutad behandling vid sjukhuset kan det hända att patienten behöver fortsatt intravenös läkemedels- eller nutritionsbehandling, till exempel parenteral nutrition eller smärtstillande behandling. Det finns flera system som fungerar som ett kontinuerligt stöd vid utskrivningen från sjukhusvård till andra vårdtjänster.

Kontakt

B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige