Optimal behandling av svårläkta sår

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Sårvård med anpassat förband för varje stadie i läkningsprocessen

Oberoende storleken på ett sår kan en underliggande sjukdom påverka läkningsprocessen och utvecklas till ett svårläkt sår. En lyckad behandling påverkas av hygien, rengöring, samt sjukvårdspersonalens kunskap och patientens tillstånd.

B. Braun erbjuder ett väl utvecklat koncept för behandling av svårläkande sår, som säkerställer att det snabbt skapas en frisk granulering av vävnaden och leder till att såret försluter sig. Prontosan® sårspollösning och gel används för preparering av såret i behandlingsprocessen, och Askina® som erbjuder sårförband för de olika faserna i läkningsprocessen. Efter våra rekommendationer för sårbehandlingar kan du hitta mer information för en optimal behandling för olika sårtyper.

Broschyrer, Engelsk publikation

Beskrivning Dokument Länk
Klinisk & vetenskaplig studie (Prontosan & Askina) Ladda ner
pdf (3.5 MB)
Läkningsprocessen Ladda ner
pdf (573.1 KB)

Kontakt

B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige