Låt oss hålla kontakten utforska våra dialyskliniker i en virtuell miljö

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Vad innebär dialys?

För B. Braun betyder omvårdnaden av dialyspatienter att skapa en nära, stöttande och förtroenderelation mellan patienterna och alla berörda parter - familj, vänner, läkare och vårdgivare av alla slag. Medicinsk expertis och avancerad teknik är stödpelare i vårt tillvägagångssätt.

Från det att man får diagnosen och fortsättningsvis under hela behandlingsprocessen - inklusive tiden mellan dialys arbetar vi för att hitta det bästa möjliga sätten att stötta varje enskild patient i hantering av hens tillstånd och i vardagen. Detta omfattar utbildning och rådgivning, träning av olika typer, livsstil och kostrådgivning och hjälp med semesterplanering. Varför gör B. Braun allt detta? Det är väldigt enkelt: vårt uppdrag är att förbättra patienternas livskvalitet.

Med vårt globala nätverk och kompetens kan vi erbjuda en omfattande produktportfölj av dialyslösningar samt ett brett utbud av tjänster för att stödja patienter och göra livet enklare och bättre.

Vår kvalitetspolicy

Beskrivning Dokument Länk
B. Braun Avitum AG
pdf (263.1 KB)