Extrakorporeal blodbehandling  

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Vad innebär dialys?

För B. Braun betyder omvårdnaden av dialys patienter att skapa en nära, stöttande och förtroenderelation mellan patienterna och alla berörda parter - familj, vänner, läkare och vårdgivare av alla slag. Medicinsk expertis och avancerad teknik är stödpelare i vårt tillvägagångssätt.

Från det att man får diagnosen och fortsättningsvis under hela behandlingsprocessen - inklusive tiden mellan dialys sessioner - arbetar vi för att hitta det bästa möjliga sätten att stödja varje enskild patient i hantering av hens tillstånd och i vardagen. Detta omfattar utbildning och rådgivning, träning av olika typer, livsstil och kostrådgivning och hjälp med semesterplanering. Varför gör B. Braun allt detta? Det är väldigt enkelt: vårt uppdrag är att förbättra patienternas livskvalitet.

Med vårt globala nätverk och kompetens kan vi erbjuda en omfattande produktportfölj av dialyslösningar samt ett brett utbud av tjänster för att stödja patienter och göra livet enklare och bättre.

Globala nyheter för vårdgivare inom området för dialys

Om B. Braun Avitum

Under åren har B. Braun utvecklats till en av världens ledande leverantörer på den globala sjukvårdsmarknaden – och fortfarande helt familjeägt. Hela tiden med fokus på: människor i nöd. Njurvård från B. Braun går djupare än själva dialysbehandlingen. Att sätta patienten i centrum för våra ansträngningar är en del av vårt DNA; Vi vill hjälpa patienter att möta de utmaningar de står inför varje dag. Njurinsufficiens är en livsförändrande sjukdom. Under årtionden av erfarenhet, har vi utvecklat kunskap och kompetens om hur man ska ge både det känslomässiga och praktiska stödet, för att stödja behovet hos patienten för ett lyckligare, hälsosammare och slutligen längre liv.

För att uppnå målen för kvalitet inom njurvård och bästa möjliga patientresultat, tror vi starkt på ett integrerat, holistiskt tillvägagångssätt som inkluderar hela vårdprocessen. Detta gör det möjligt för oss att kontinuerligt övervaka, analysera och förfina varje aspekt av vad som krävs för att göra processen framgångsrik i alla avseenden. Den kunskap vi har fått under vägen har gett oss en bred inblick i hur vi kan arbeta tillsammans med olika vårdpartners på marknaden för att göra vården så bra som möjligt. I linje med våra grundläggande övertygelser lever vi upp till de nuvarande standarderna och stöder deras fortsatta utveckling, tillsammans med hälso- och sjukvårdssystem och medicinska samhällen i länder runt om i världen. Genom att stödja utvecklingen av standarder, definiera optimala behandlingsvägar, ständigt förbättra den nödvändiga tekniken och dela denna expertis med andra, kan vi överföra våra grundläggande övertygelser till meningsfulla resultat, förbättra patienternas liv och göra vården effektivare.

Ett kompetensnät
Utforska världen av B. Braun


I mer än 360 njurcentraler behandlar B. Braun mer än 29.000 patienter i mer än 30 länder runt om i världen. Sammantaget har vi mer än 750 läkare och 3500 vårdpersonal som använder den senaste njurvårdstekniken för att ge optimala behandlingar och förbättra våra patienters välbefinnande.