Kunder och produkter

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Hållbara lösningar

B. Braun utvecklar redan idag hållbara lösningar. Ett exempel på detta är vårt återanvändbara sterila containersystem. Detta är en traditionell produkt som vi kontinuerligt har utvecklat. Enligt studier* står operationer på ett sjukhus för 20 till 30 procent av allt avfall som genereras. Cirka 11,5 till 19 procent av detta är sterila engångsförpackningar, som måste köpas för varje steriliseringscykel. De är inte återanvändbara. Det är också tidskrävande och dyrt att återvinna. Det är här B. Braun kommer in med en hållbar lösning. Istället för engångsförpackningsmaterial, erbjuder vi ett återanvändbart sterilt containersystem, där steriliserade kirurgiska instrument transporteras till operationssalen och kontaminerade instrument transporteras säkert tillbaka till centrala sterilavdelningen (CSSD) för processering av medicinska produkter efter operationen. Detta förpackningssystem stöder standardiserade automatiska rengörings-, desinfektions- och steriliseringsprocesser. Det tillhandahåller säkra och hållbara processer vid operation och på sterilcentralen. Sjukhus ser stor potential i att vårt containersystem kan bidra till att minska avfallsströmmar från sterilt engångsförpackningsmaterial med mer än 70 procent. Detta kan spara mer än 2 300 kilo avfall per år på ett medelstort sjukhus.

Det gröna dialysprojektet visar att hållbara produkter också kan skapas i ett partnerskap. I detta fall samarbetade B. Braun med INTERMEDT Medizin & Technik GmbH för att förbättra behandlingen av dialyspatienter med innovativa lösningar. Den helautomatiska "ECOMix Revolution" gör det möjligt för dialyscentra att producera de koncentrat som krävs för hemodialysvätska, på ett enkelt, flexibelt och miljövänligt sätt. ECOMix-revolutionen transporterar endast torra koncentrat, vilket innebär att CO2-utsläppen minskar med cirka 70 procent jämfört med färdiga flytande koncentrat i kapslar och containrar. ECOCart-patronerna kan återanvändas i genomsnitt 25 gånger, vilket undviker stora mängder plastavfall. Ett center för 60 patienter kan till exempel spara cirka två ton plastavfall varje år genom att inte använda behållare.

 

Produktkvalitet

Produktkvalité

B. Braun driver ett omfattande och nätverksanslutet kvalitetsledningssystem som är certifierat av ackrediterade anmälda organ. Med vårt globala kvalitetsledningssystem säkerställer vi att alla platser i produktionsnätverket fungerar enligt samma processer, krav och principer. Resultatet är produkter och tjänster som inte bara uppfyller nationella kvalitetskrav, utan ofta går långt bortom dem.

Produktsäkerhet

Produktsäkerhet

Vi identifierar de potentiella riskerna med medicinsk utrustning, eller till och med medicinska tjänster, tidigt under produktens livscykel – från den första idén till produktapplikation av patienter hemma eller på sjukhus. Vårt mål är att säkerställa största möjliga säkerhet genom en omfattande riskhantering.

För att öka säkerheten inom hälso- och sjukvården för varje terapiområde genomför vi utbildningar för medicinska specialister vid Aesculap Academy. Akademin är ett ledande medicinskt utbildningsforum för B. Braun Group, som riktar sig till alla som är professionellt engagerade i mänsklig hälsovård. Den omfattande och kvalitetskontrollerade medicinska utbildningen som erbjuds där sträcker sig nu över 40 länder.

Supply Chain

Vår försörjningskedja kännetecknas av en mycket hög nivå av vårt mervärde. Över 90 procent av vår försäljning med varor och tjänster kommer från B. Brauns egna produktions- och distributionscenter. När vi väljer våra leverantörer säkerställer vi att de uppfyller allmänna standarder för hållbarhet och de kvalitetsstandarder som krävs, att de är öppna för innovation och kan garantera säker leverans. För detta ändamål stärker vi kontinuerligt våra metoder för leverantörshantering.

Källor

*Friedericy, H. (Dez 2020): A comparative LCA of disposable and reusable sterilization packaging systems. Leiden University Medical Centre, Clean Med Europe Online; Williamson J. E. (Apr2008): Healthcare purchasing news.