Anställda

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Bra arbetsgivare

Vi anpassar löpande vår personalhantering efter våra anställdas och kunders behov. Vi vill harmonisera kraven från våra anställda och företaget. För detta ändamål förlitar vi oss på snabbrörliga former för att organisera arbetet och samarbeta. Samtidigt främjar vi en kultur präglad av tillit, ansvar och mångfald.

Vi är övertygade om att endast företag som agerar hållbart och tar ansvar för att ge goda arbetsvillkor, för nuvarande och framtida generationer, kan växa i framtiden. Vi skapar ramarna för rättvisa arbetsvillkor, nöjda medarbetare och en kompetent och motiverad arbetsmiljö, genom regelbunden dialog mellan våra medarbetare, fackföreningar och företagsråd samt våra chefer. Vi förbereder oss tillsammans inför den digitala transformation vi behöver, utvecklar ständigt våra medarbetare och bygger nya kunskaper och kompetens. Vi vill påskynda digitaliseringen på B. Braun och göra de nya nyckelteknologierna användbara.

Våra medarbetare trivs med att arbeta på B. Braun. De vill bidra till att skydda och förbättra hälsan för människor runt om i världen. Interaktionen med de kreativa rummen som skapats samt arbetsmiljön, gör att medarbetarna kan koncentrera sig på att dela kunskap, utveckla lösningar för våra kunder och ständigt utveckla sig själva personligen.

Diversity

Mångfald

Vi värdesätter mångfald – en integration av olika perspektiv, åsikter, erfarenheter och sätt att leva, är värdefullt för oss och är en del av hur vi ser oss själva. Vi skapar en kultur där alla medarbetare kan vara vad de vill genom att sträva efter en inkluderande, respektfull och jämlik arbetsmiljö för alla. Vi skapar grunden för vår ömsesidiga framgång. Detta är drivkraften bakom våra värderingar. B. Braun skrev under mångfaldsutfästelsen (the Diversity charter) tillsammans med 3 000 andra företag som en symbol för våra grundläggande principer.

B. Brauns medarbetare har under de senaste åren grundat olika initiativ för att öka medvetenheten om en uppskattande, inkluderande och jämlik arbetsmiljö.

Vi erbjuder män och kvinnor samma möjligheter till anställning och avancemang. B. Braun strävar efter kontinuerlig ökning av andelen kvinnliga chefer. År 2020 är två av sex ledamöterna kvinnor i ledningsgruppen, med fyra av 16 ledamöterna kvinnor i styrelsen. Andelen kvinnor som sitter i dessa styrelser är 33,3 procent respektive 25 procent. För närvarande arbetar B. Braun på ytterligare program för att påskynda kvinnors lika representation på alla ledningsnivåer.

Balans i arbetslivet

Balans i arbetslivet

Som familjeföretag är det särskilt viktigt för oss att anställda kan balansera familj och arbete. B. Braun erbjuder redan familjevänliga arbetstidsmodeller i många företag i länderna.

Andelen män som tar ut föräldraledighet har fortsatt att öka de senaste åren. Detta är en signal om att livsstilen förändras, och vi på B. Braun stödjer denna trend.

I Europa kunde våra anställda tillfälligt minska sina arbetstider med B. Brauns familjerelaterade deltidsarbete och ta mer tid för sina familjer.

Ledning och samverkan

Ledning och samverkan

Vi tror att ömsesidigt förtroende är grunden för vårt samarbete. Vi ger utrymme för personlig utveckling, fattar beslut på alla nivåer och utvecklas tillsammans i konstruktiva utbyten med varandra. Vår öppenhet för kontinuerligt lärande möjliggör kontinuerlig utveckling av vår kompetens och samarbete. I en arbetsmiljö präglad av mångfald värdesätter och integrerar vi olika perspektiv, erfarenheter och bakgrunder.

Arbetsmiljö och säkerhet

Arbetsmiljö och säkerhet

Som företag inom hälsosektorn ansvarar vi för kunder och patienter, men även för våra egna medarbetare. På B. Braun arbetar vi förebyggande för att minimera arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar. På företagets alla avdelningar uppnås arbetarskyddet genom exempel och genom medarbetarnas vilja att ta ansvar. Olycksfrekvensen för B. Braun minskade med cirka 13 procent under rapportperioden.