Visste du detta njursjukdom & dialys...

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Fakta om njursjukdom och dialys

Ungefär 1 av 10 svenskar har nedsatt njurfunktion. För de svenskar som drabbas av njursvikt finns två lösningar: njurtransplantation eller dialys.

Njurarna är kroppens livsviktiga reningsverk. De har en fantastisk kapacitet och kan filtrera cirka 180 liter kroppsvätska per dygn. Slaggprodukterna försvinner ut med urinen. Visste du att friska personer kissar 1-3 liter per dygn?

Njurarnas stora reservkapacitet möjliggör för friska personer att donera sin ena njure för transplantation. Sedan 1964 har över 15 000 njurtransplantationer genomförts i Sverige.

4 000 svenskar i dialys

I Sverige lever ungefär 1 av 10 svenskar med nedsatt njurfunktion utan att veta om det. Men det är bara 1 100 personer som drabbas av det akuta tillståndet njursvikt varje år. Varje år får 400 personer en ny njure via transplantation och cirka 4 000 personer genomgår dialysbehandling.

Så fungerar dialys

Genom dialys renas blod från slaggprodukter och överskottsvätska på konstgjord väg. Inom dialysen finns två behandlingsformer: bloddialys (hemodialys, HD) och påsdialys (peritonedialys, PD).

En påsdialys kan patienter sköta på egen hand. Bloddialys kan ske hemma, men genomförs i regel på en dialysmottagning. Dialysen görs 3-4 dagar i veckan, cirka 4 timmar per tillfälle.

Ökad risk för nedsatt njurfunktion

Diabetes och högt blodtryck ökar risken för nedsatt njurfunktion. Diabetes är en sjukdom som i större utsträckning drabbar män än kvinnor – 57 %, respektive 43 %. Kroniska njursjukdomar ökar i hela världen; omkring 850 miljoner människor har olika former av njursjukdomar i dag. Medelåldern för patienter med njursjukdom är 59,89 år (2017.)

Tecken på njursvikt

Det finns många bakomliggande orsaker till att njurarna börjar fungera sämre, till exempel olika sjukdomar. När en människa har lätt nedsatt njurfunktion märks det ofta inte alls; njurarna har en stor reservkapacitet. Symtomen visar sig först när njurarnas funktion är mycket nedsatt.

Kontakta en vårdcentral om något av följande symtom visar sig:

 • Du är mycket trött, mår illa och har klåda på kroppen.
 • Du har blod i urinen eller har skummande urin.
 • Du kissar betydligt mindre än vanligt.

Om du har problem att kissa fastän du är kissnödig – sök vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning.
 

Visste du detta?

 • En njure väger inte mer än cirka 150 gram, men är ett livsviktigt reningsverk.*
 • §  1943 skapade holländaren Willem Johan Kolff den allra första konstgjorda njuren. Två år senare lyckades Kolff rädda livet på en njursjuk patient med hjälp av sin apparat. ****
 • 1946 gjordes den första dialysbehandlingen med en konstgjord njure av den svenske läkaren Nils Alwall. ****
 • 4101 svenskar fick dialys under 2017 ***
 • En dialys tar normalt cirka 4 timmar och behöver göras 3–4 dagar i veckan.
 • Ungefär 1 av 1000 svenskar har bara en njure, och det går alldeles utmärkt – om njuren är frisk.**
 • 40 % av personer äldre än 65 år har någon form av njurpåverkan.*
 • De kroniska njursjukdomarna ökar globalt sett.*
 • Globalt räknar man med att 850 miljoner har olika former av njursjukdomar. *****

* https://ki.se/forskning/kroniska-njursjukdomar-okar-stort-i-varlden

** http://njurforbundet.se/om-dina-njurar/njursjukdom-och-behandling-korta-fakta/

*** https://www.medscinet.net/snr/rapporterdocs/Svenskt%20Njurregister%202018.pdf

**** https://www.tekniskamuseet.se/lar-dig-mer/svenska-uppfinnare-och-innovatorer/nils-alwall-konstgjord-njure/

***** https://www.worldkidneyday.org/2019-campaign/2019-campaign-materials/