Visste du detta njursjukdom & dialys...

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Fakta om njursjukdom och dialys

Visste du detta?

  • En njure väger inte mer än cirka 150 gram, men är ett livsviktigt reningsverk.*
  • 1946 gjordes den första dialysbehandlingen med en konstgjord njure av den svenske läkaren Nils Alwall. ****
  • 4101 svenskar fick dialys under 2017 ***
  • En dialys tar normalt cirka 4 timmar och behöver göras 3–4 dagar i veckan.
  • Ungefär 1 av 1000 svenskar har bara en njure, och det går alldeles utmärkt – om njuren är frisk.**
  • 40 % av personer äldre än 65 år har någon form av njurpåverkan.*
  • De kroniska njursjukdomarna ökar globalt sett.*
  • Globalt räknar man med att 850 miljoner har olika former av njursjukdomar. *****

* https://ki.se/forskning/kroniska-njursjukdomar-okar-stort-i-varlden

** http://njurforbundet.se/om-dina-njurar/njursjukdom-och-behandling-korta-fakta/

*** https://www.medscinet.net/snr/rapporterdocs/Svenskt%20Njurregister%202018.pdf

**** https://www.tekniskamuseet.se/lar-dig-mer/svenska-uppfinnare-och-innovatorer/nils-alwall-konstgjord-njure/

***** https://www.worldkidneyday.org/2019-campaign/2019-campaign-materials/