Njursvikt & diabetes World Diabetes Day 2019

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Personer med diabetes har en högre risk att utveckla många hälsoproblem, av vilka de flesta inte verkar vara kopplade till sjukdomen initialt. Anledningen till njursvikt är skadade blodkärl som inte längre filtrerar blod ordentligt. Högt blodtryck samt högt blodsocker orsakar ett högt blodflöde; blodkärlen vidgar sig så att blodet flyter lättare. Så småningom försvagas kärlen.

Viktiga riskfaktorer för njursvikt / kronisk njursjukdom (CKD)

Risk Faktorer

Viktiga riskfaktorer för njursvikt / kronisk njursjukdom (CKD) är diabetes och högt blodtryck. För att försöka förhindra att diabetes och högt blodtryck växer till ett större problem, föreslås det systematisk screening och förebyggande av riskfaktorer hos alla patienter. Drabbade människor behöver utbildas, det behöver även läkare; de måste vara mer medvetna om sin viktiga roll för att märka och minska risken för potentiell CKD. 

Det finns en uppskattad mängd på 850 miljoner människor som lider av njursjukdomar av olika orsaker. 2,4 miljoner människor dagligen per år på grund av CKD, det är nu den sjätte snabbast växande dödsorsaken.

Källa: https://www.worldkidneyday.org/2019-campaign/2019-wkd-theme/

 

Prevention

Det låter otroligt, men de flesta människor med tidiga stadier av kronisk njursjukdom går odiagnostiserade. En njursjukdom kan utvecklas i det tysta, ofta genom att förstöra de flesta njurfunktioner innan det ens uppkommer några symtom. Det är därför viktigt att upptäcka sjukdomen i tidigt stadie för att kunna behandla den på ett lämpligt sätt.

Kom ihåg att ta enkla laboratorietester, ett enkelt blodprov för att mäta kreatinininnehåll och Glomerul Filtration Rate - GFR eller ett urinprov för att mäta kreatinin och albuminutsöndring. Resultat av kreatinin uppmätt i blodet estimerar njurfunktionen, eller blodsocker och GFR för att se att du inte har diabetes.

Genom att leva ett sunt liv kan du minska sannolikheten för att njursjukdomar utvecklas. Försök att hålla blodtrycket på en normal nivå, minska på saltet, sluta röka och håll din vikt. Dessa är beprövade tips för alla att försöka undvika potentiella njurhälsoproblem. 

Source: www.worldkidneyday.org

Källa 

(1) IDF Diabetes Atlas 8th Edition 2017, www.diabetesatlas.org
(2) care.diabetesjournals.org/content/38/10/1852