Förebygg & behandla infektion

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Terapikoncept som täcker alla stadier för att hantera sårinfektion

Akuta och svårläkta sår har en tendes att bli infekterade och försvåra den normala läkningsprocessen vilket leder till frekventare kontakt med sjukvården och en försämrad livskvalitet för patienten.

Bilden till höger beskriver de olika stadierna av hur mikrober påverkar ett sår och när antimikrobiella läkemedel indikeras och inte. Detta hjälper vårdpersonal att hitta den bästa strategin för att förebygga, diagnostisera och hantera sårinfektioner.

Lär känna vårt unika terapikoncept som täcker alla stadier av sårinfektion: Prontosan® för att förhindra uppkomsten av biofilm och minska sårbeläggningar3) för att förhindra sårinfektion4) och Askina® Calgitrol®  silveralginatmatrix som hjälper till att upprätthålla en fuktig sårmiljö som främjar naturliga läkningsförhållanden.

 

Adapted from: International Wound Infection Institute (IWII) Wound infection in clinical practice. Wounds International 2016

Prontosan® - Sårrengöring förebygger uppkomsten av infektioner

Sårinfektioner orsakas av beläggningar och ökat antal av microorganismer in operationsområdet. Det finns flera sätt som microorganismer kan ta sig in i såret. Infektionen kan resultera i sepsis när bakterien sprids till blodomloppet. Vid utebliven behandling kan sepsis leda till en multiorgansvikt med en potentiell dödlig utgång.

Det huvudsakliga syftet är att förebygga uppkomsten av infektioner snarare än behandla. Lär dig mer om sårrengöring  

Askina® Calgitrol®

Vid kontakt med sårexudat bildas en mjuk gel av matrixen som möjliggör frisättning av silverjoner till såret. Detta hjälper både till att upprätthålla en fuktig sårmiljö som främjar naturliga läkningsförhållanden och bibehållen antimikrobiell effekt i upp till 7 dagar.

Visste du?

Visste du att...

Biofilm

60% av alla svårläkta sår är belagt med biofilm där de fungerar som en källa för infektioner (4).

Infektion

50% av alla svårläkta sår uppskattas vara infekterade(6).

Referenser:

2. International Wound Infection Institute (IWII). Wound infection in clinical practice. Wounds International 2016. https://www.woundinfection-institute.com/wp-content/uploads/2017/03/IWII-Wound-infection-in-clinical-practice.pdf

4. T. Swanson et al: International Wound Infection Institute (IWII) Wound infection in clinical practice. Wounds International 2016