Förebygg & behandla infektioner

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Hantering av biofilm kombinerat med varaktigt antibakteriellt skydd(1)

Akuta och svårläkta sår har en tendes att bli infekterade och försvåra den normala läkningsprocessen, vilket leder till frekventare kontakt med sjukvården och en försämrad livskvalitet för patienten.  

Bilden till höger2) beskriver de olika stadierna av hur mikrober påverkar ett sår och när antimikrobiella läkemedel indikeras och inte. Detta hjälper vårdpersonal att hitta den bästa strategin för att förebygga, diagnostisera och hantera sårinfektioner.

Lär känna vårt unika terapikoncept som täcker alla stadier av sårinfektion: Prontosan® för att förhindra uppkomsten av biofilm och minska sårbeläggningar3) för att förhindra sårinfektion4) och Askina® Calgitrol® för att hantera sårinfektion.

 

Adapted from International Wound Infection Institute2)

Prontosan® - Sårrengöring förebygger uppkomsten av infektioner

Sårinfektioner orsakas av beläggningar och ökat antal av microorganismer in operationsområdet. Det finns flera sätt som microorganismer kan ta sig in i såret. Infektionen kan resultera i sepsis när bakterien sprids till blodomloppet. Vid utebliven behandling kan sepsis leda till en multiorgansvikt med en potentiell dödlig utgång.

Det huvudsakliga syftet är att förebygga uppkomsten av infektioner snarare än behandla. Lär dig mer om sårrengöring  

Askina® Calgitrol® - Hantera sårinfektioner

Behandling av lokala infektioner är avgörande för läkningsprocessen. Silver Alginates verkar direkt och är aktivt mot ett brett spektrum mikroorganismer. Våra silverförband spelar en avgörande roll i att minska baktiemängden.  

Askina® Calgitrol® tillhandahåller en jämn, kontrollerad utsöndring för varaktigt antibakteriellt skydd.(1) I kontakt med sårexsudat bildas en mjuk gel av matrixen som möjliggör frisättning av silverjoner till såret.(5).
Lär dig mer om Askina® Calgitrol® silver dressings.

Visste du?

Visste du?

Biofilm

Att 60% av alla svårläkta sår är belagt med biofilm där de fungerar som en källa för infektioner (4).

Infektion

Att 50% av alla svårläkta sår uppskattas vara infekterade(6).

Broschyrer & kliniska bevis

Beskrivning Dokument Länk
Prevention and treatment of infections Prontosan® and Askina® Calgitrol® - Product brochure
pdf (3.8 MB)
Case Studies Askina® Calgitrol® Askina® Calgitrol® Ag, Askina® Calgitrol® THIN and Askina® Calgitrol® Paste - Reports of treatment successes (photo storyboard).
pdf (4.9 MB)
Case report: The use of Prontosan® in combination with Askina® Calgitrol® Liezl Naude; Wounds International 2018 ;Vol 9 Issue 1
pdf (2.3 MB)

Referenser:

1. Instruction for use: Askina® Calgitrol® Ag, Askina® Calgitrol® THIN, Askina® Calgitrol® Paste.

2. International Wound Infection Institute (IWII). Wound infection in clinical practice. Wounds International 2016. https://www.woundinfection-institute.com/wp-content/uploads/2017/03/IWII-Wound-infection-in-clinical-practice.pdf

4. T. Swanson et al: International Wound Infection Institute (IWII) Wound infection in clinical practice. Wounds International 2016

5. Opasanon S, Magnette A, Meuleniere F, Harding K. Askina® Calgitrol® Made Easy. Wounds International 2012; 3(1). Available from www.woundsinternational.com

6. C. Dowsett: Adopting the two-week challenge in practice: making the case for silver dressings, Wounds UK, Vol. 10, N°2, 2014