Diabetiskt fotsår Prevention & behandling

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Diabetiskt fotsår är en vanlig komplikation av diabetes mellitus

Två till tio procent av diabetiker har fotsår, en risk som ökar med tiden (Diabetisk neuropati). Att kontrollera blodsocker är därför viktigt då en patient med dålig kontroll över sin blodsockernivå upplever/får komplikationer tidigare. Tyvärr görs de flesta av fot- och underbens amputationer på patienter som har diabetes mellitus. Högsta prioritet vid behandling av diabetiska fotsår är att undvika en större amputation.

Diabetespatienter löper stor risk för fotsår på grund av perifer och autonom neuropati samt makro- och mikroangiopati

Perifer neuropati (sensorisk och motor) är den vanligaste orsaken till fotsår. Många patienter med sensorisk neropati lider av en förändrad eller totalt nedsatt känsel i foten och benet vilket kan leda till att sår eller kroppsskada gå obemärkt en längre tid. Motorisk neuropati kan framkalla muskelsvaghet (muskelatrofi), som orsakar fotmissbildningar som därefter kan leda till en olämplig viktomfördelning. Vävnadsischemi och nekros kan uppstå med sårbildningar. Dessutom kan autonom neuropati leda till minskad svettning på grund av denervering av dermala strukturer. Detta framkallar torr hud och orsakar sprickor vilket ökar risken för infektion. 

Diabetisk angiopati är en annan riskfaktor för att utveckla diabetiska fotsår och infektioner, som större artärförkalkning (mikroangiopati ) och att små artärer kapillär basalmembran tjocknar (mikroangiopati ) detta kan leda till försämrad mikrocirkulation

Det finns många sätt att klassificera diabetes fotskador. Wagners klassificeringen är den mest använda betygssystemet för skador på diabetiska foten.

 

Optimera sårläkning av diabetiska fotsår

Klassificering av sår (baserat på Wagner och University of Texas/ Armstrong)1-3

Klassificering av sår: 0

Beskrivning: 

 • kraftigt deformerad fot i riskzonen för sår

Mål med behandling: 

 • bibehålla hudens tillstånd

Behandling: 

Klassificering av sår:
1 - Icke infekterad

Beskrivning:

 • Ytligt sår, involverar ej senor, kapsel eller ben  

Mål med behandling: 

 • Tillhandahålla ett rent sår för granulationsvävnad

Behandling:

 

Klassificering av sår:
2 - Icke infekterad

Beskrivning:

 • Ytligt sår, berör inte senor, kapsel eller ben, med tecken på infektion

Mål med behandling: 

 • Ta bort död vävnad/förhårdnader

 • Minska bakteriehalten

 • Hantera exsudat / lukt

 • Förhindra / ta bort biofilm

Behandling: 

 

Klassificering av sår:
2 - Icke infekterad

Beskrivning: 

 • Ytligt sår, berör inte senor, kapsel eller ben, med tecken på infektion.

Mål med behandling: 

 • Ta bort död vävnad/förhårdnader

 • Minska bakteriehalten

 • Hantera exsudat / lukt

 • Förhindra / ta bort biofilm

Behandling:

 

 

Klassificering av sår:
3 - Icke infekterad

Beskrivning: 

 • Djup sår genomträngt till ben eller led.

Mål med behandling: 

 • Ta bort död vävnad/förhårdnader

 • Tillhandahålla en ren sårbädd för granulationsvävnad

 • Förhindra / ta bort biofilm

 • Hantera exsudat / lukt

Behandling: 

 

Klassificering av sår:
3 - Icke infekterad

Beskrivning: 

 • Djup sår genomträngt till ben eller led.

Mål med behandling: 

 • Ta bort död vävnad/förhårdnader

 • Tillhandahålla en ren sårbädd för granulationsvävnad

 • Förhindra / ta bort biofilm

 • Hantera exsudat / lukt

Behandling: 

 

Klassificering av sår:
3 - infekterad

Beskrivning: 

Djupt sår med tecken på osteomyelit

Mål med behandling: 

 • Ta bort död vävnad

 • Minska bakteriehalten

 • Hantera exsudat / lukt

 • Förhindra / ta bort biofilm

Behandling:

 

Kontakt

B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige