Hantering av sårexsudat

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Behandla

Svårläkta sår är en utmaning för både sjukhus och hemsjukvård. En snabb diagnos, behandling och förebyggande behandling skapar en god grund för bättre patienthantering och sårläkning. Detta kan hjälpa till att reducera kostnader, så det finns mer tid för patienten i centrum.   

Med Askina® Foam och Askina® DresSil® kan du hantera sårexsudat för både små och stora sår.