Bensår Förebygg och hantera

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Venösa och arteriella bensår

Ett bensår uppstår när huden bryts ned, vanligtvis på den nedre delen av benet vid ankeln. Bensår drabbar runt 1 av 1000 personer i Europa och är mer frekvent hos äldre där runt 20 av 1000 människor drabbas när de når 80 årsåldern. 

Majoriteten av bensår, runt 80 %, orsakas av venös sjukdom (venösa bensår), runt 20 % är arteriellt (arteriella bensår) eller av blandade orsaker. Om det inte behandlas korrekt kan det utvecklas till ett svårläkt sår vilket kräver en längre läkningstid ( ibland mer än 6 månader), och har en tendens att återkomma.

Venösa bensår

Vad är ett venöst bensår?

Vad som orskar ett venöst bensår är venös insufficiens på grund av defekter i klaffarna i de större venerna. Venösa bensår kan vara antingen smärtfritt eller väldigt smärtsamt. Såren kan bli infekterade och oftast är det en inflammation (dermatit) runt det venösa bensåret.

Väl fungerande klaffar är nödvändiga för:

 • Fraktioner i blodflödet
 • Att säkerställa en riktad cirkulation
 • Lågt blodtryck

När klaffarna är skadade:

 • Ackumuleras blod i underbenen
 • Högt blodtryck

Detta innebär att de vener eller blodkärl som blodet återvänder i till hjärtat inte fungerar på ett effektivt sätt, vilket resulterar i ackumulering av blodet i perifera blodkärl och ökat tryck i underbenens blodkärl. Konsekvensen är vätskeläckage från kärlen under huden. Detta resulterar i svullnad, förtjockning och skador på huden. Huden skadas och blir ömtålig vilket leder till att huden kan gå sönder och bildar ett sår

Riskfaktorer

 De som har störst risk att utveckla venöst bensår är de som tidigare har haft ett bensår, andra riskfaktorer är:

 • Åderbråck
 • Tidigare djup ventrombos i det drabbade benet
 • Flebit i det drabbade benet
 • Tidigare fraktur, kroppsskada, eller kirurgi
 • Familjehistorik av venösa sjukdomar

Symtom på venös insufficiens: bensmärta, tunga ben, värk, klåda, svullnad, nedbrytning av huden, pigmentering och eksem.

Förebyggande åtgärder 

Om patienten är i riskzonen för att utveckla ett venöst bensår finns det några enkla medel som kan hjälpa till att minska risken: Bära kompressions strumpor, gå ner i vikt och ta hand om huden.  

 • Kompressionsstrumpor: Om patienten har en risk att utveckla ett venöst bensår, eller tidigare haft ett, kan patienten ordineras bära kompressionsstrumpor. Dessa strumpor är speciellt utformade för att stadigt pressa benen, vilket förbättrar blodcirkulationen. De är oftast som tajtast vid ankeln och lättar gradvis längre upp på benet, vilket ser till att blod flyter upp till hjärtat. För att vara som mest effektivt, bör dessa strumpor användas under daglig aktivitet.
 • Viktminskning: Om patienten är överviktig kan viktnedgång förhindra uppkomsten av venösa bensår. Extrakilon kan bidra till ökat tryck i benens kärl vilket kan skada huden. Venösa bensår är mycket vanliga bland människor som är överviktiga (fetma) än hos normalviktiga. Kombinationen av en balanserad kost och regelbunden fysisk aktivitet kan hjälpa patienten att gå ner i vikt. Att promenera är en utmärkt form av motion. Att undvika långa perioder sittandes eller ståendes och sträcka på benen när det finns möjlighet.   
 • Behandling av underliggande problem: Venös sjukdom yttrar sig som åderbråck, en av de främsta orsakerna till venösa bensår. Dessa kan bli behandlade med varierande metoder, alla utformade för att ta bort förstörda ådror. Åderbråck kan behandlas med laser, injektion som stänger de drabbade kärlen, eller genom ett ingrepp där en kateter (ett tunt, flexibelt rör) är införd i de drabbade kärlen, för läkning används hög –frekventa radiovågor eller laser. Alternativt kan det behövas en operation för att reparera skador på kärlen på benet eller ta bort de drabbade kärlen helt och hållet.

Behandling av venösa bensår

Om patienten har venösa bensår, kan en sjuksköterska tillämpa sårvård med anpassade rengöringsprodukter och förband. Det är väldigt viktigt att patienten och anhöriga informeras om vidden med att kompresser och förband används enligt sjuksköterskans rekommendation för en lyckad behandling. Detta kan uppfattas som en begränsning, men chanserna för läkningen förbättras avsevärt om kompressionen sköts.

Arteriella bensår

Vad är arteriella bensår? 

Arteriella bensår orsakas av otillräcklig arteriellt blodflöde till de nedre extremiteterna. Den direkta orsaken av reducerat blodflöde är att kärlväggen arterioskleros och ateroskleros plackansamling som orsakar kärlocklusion. Perifer kärlsjukdom i samband med arteriell insufficiens kan leda till vävnadsischemi. Om detta tillstånd förlängs blir huden tunn och drabbas av håravfall, subkutan vävnad och muskler förtvinar, naglar blir förtjockade, huden blek och kall, pulsen blir svår att palpera och smärta ökar i samband med motion eller benen höjs.

Behandlingen av arteriella bensår kräver ett multidisciplinärt förhållningssätt. Det är nödvändigt att säkerställa ett blodflöde, vilket ofta innebär ett kirurgiskt ingrepp. Patienten behöver uppmuntras till att anamma och upprätthålla en hälsosam livsstil vilket kommer att bidra till att förbättra vävnadsperfusion 

Riskfaktorer:

 • Kranskärlsjukdom
 • Tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack
 • Diabetes mellitus (diabetes)
 • Perifer arteriell sjukdom, inklusive claudicatio intermittens (perifer cirkulationsinsufficiens, fönstertittarsjukan)
 • Fetma och orörlighet 

Förebyggande 

Förändringar i livsstilen kan bidra till en förbättrad perifer cirkulation och förhindrar arteriella bensår om du är i riskzonen.

 • Sluta röka: Rökning minskar allvarligt vävnadsperfusion och är en av de försvårande omständigheter för arteriella bensår. Patienten uppmanas att sluta röka för att förhindra uppkomsten av arteriell sår och särskilt vid ett befintligt arteriellt sår.
 • Häsosam mat och viktminskning: Det är viktigt att reducera/minska intaget av fett och ha låga nivåer av kolesterol. Patienten bör motionera så mycket som möjligt: Vilket bidrar till en bättre blodcirkulation i benen. Det är normalt att det uppstår smärta under träningen. Om smärtan är mer uttalad eller svår kan det vara ett allvarligt tecken på att dina artärer minskat på grund av åderförkalkning. Detta måste åtgärdas av en läkare.
 • Ta hand om patientens fötter: Rekommendera patienten att; undvika för små skor, hålla fötterna varma och försök att undvika fot och benskador, att undersöka fötter och ben dagligen och håll uppsikt efter färgförändringar eller uppkomsten av sår, att smörja in huden för att förhindra hudproblem som kan utvecklas till sår. 

Bästa praxis för att förebygga och hantera venösa bensår

Dessa produkter och övningar ämnar att uppdatera personal och förklara hur sortimentet kan användas. Förbygga och hantera infekterade sår kan ofta vara en utmaning. Denna presentation demonstrerar hur passande åtgärder och produkter kan användas för att uppnå detta. Serien är producerad av Wounds International med stöd från B. Braun.

Fallstudier

 • Case study 1: Användning av Prontosan® Sårspollösning och Gel X på en patient med återkommande venösa bensår. Kvinnan är 72 år och har under de 7 senaste åren återkommande venösa bensår.

  Såret hon har nu har funnits i 14 månader. Hon har historik och återkommande lokala och systemiska infektioner. Hon har osteoatrit vilket medför smärta i ryggen och knäna. Hon tar antiflammatorisk medicin regelbundet för smärtan.

 • Skapa en ren sårmiljö vid förbandsbyte

  Sårrengöring steg för steg, vid förbandsbyte, genom att använda B. Braun produkter.

Expertutlåtande

 • Intervju 1:

  Använda Prontosan® sårspollösning och Gel X på patienter med återkommande venösa bensår.

Kontakt

B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige