Hudskydd FÖREBYGG, SKYDDA OCH REPARERA

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Förebygg och skydda huden mot nedbrytning och ärrbildning

Kliniker spelar en nyckelroll för att känna igen och förebygga hudproblem som kan påverka patientens livskvalitet negativt. Det är viktigt att förhindra nedbrytning av huden och skydda ömtålig eller sårbar hud mot yttre påverkan. Men även viktigt under läkning att att undvika att det bildas överdriven ärrbildning för patientens välbefinnande.

Visste du?

Återfuktning

Överdriven årterfuktning av huden kan orsaka svullnad och sönderfall av hudens hornlager (1)

Vid överdriven återfuktning kan hudens permeabilitet brytas ned och bli känslig för fysisk skada från friktion och skjuvning.

Alkalinitet

Hudens pH ökar vid kontakt av urin och avföring. (2)

Alkalinitet i urinen och avföring bidrar till bakteriell kolonisering.

 

Inkontinens

27% är inkontinensassocierad dermatit (3)

Inkontinensassocierad dermatit, hudskada pågrund av återfuktning är vanligt hos patienter med fekal och / eller urininkontinens.

Ärr

100 miljoner patienter får ett ärr (4)

100 miljoner patienter utvecklar ärr varje år som ett resultat av 55 miljoner elektiva operationer och 25 miljoner trauma operationer.  

Onormal ärrbildning

40% till 70% hypertrofisk ärrbildning (4)

Mängden hypertrofisk ärrbildning varierar från 40%-70% beroende på sårets djup.

Referenser:

1. D Beeckman et al. Proceedings of the Global IAD Expert Panel. Incontinence associated dermatitis: moving prevention forward. Wounds International 2015. Available to download from www.woundsinternational.com

2. K Ousey et al. The identification and management of moisture lesions. Wounds UK, 2012; Moisture Lesions Supplement. Wounds UK, London

3. All Party Parliamentary Group on Skin. Report on the Enquiry into Skin Diseases in Elderly People. 2000; Associate Parliamentary Group on Skin, London

4. G Gauglitz et al. Hypertrophic Scarring and Keloids: Pathomechanisms and Current and Emerging Treatment Strategies. Molecular Medicine, 2011; 17(1-2):113-125