Trycksår Prevention & treatment

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Trycksår

Ett trycksår refererar till hud eller vävnadsskada som uppstår vid minskad blodcirkulation på grund av tryck på ett specifikt område.

Lätt rodnad kan ses på området (vilket även är den första symtomen på vävnadsskada). Vävnaden dör under på grund av dålig blodtillförsel. Olika hudlager, muskler och skelett kan påverkas och områden som är speciellt utsatta för risk är sakrum, hälarna, armbågar och skulderbladen.

Trycksår kan undvikas genom förebyggande åtgärder genom att göra en riskbedömning och minimera specifika riskfaktorer (tryckavlastning samt förebyggande hudvård) 

Så fort ett trycksår har utvecklats är det viktigt att sätta upp en behandlingsplan för att inducera läkning och eliminera alla störande faktorer. De grundläggande förutsättningarna för sårläkning måste uppfyllas, detta inkluderar: ett rent sår, fungerande cirkulation och tillräckligt med näring i form av både kalorier och näringsämnen, tillsammans med adekvat vätskeintag. Det senare är ofta ett problem hos äldre (som en enkel regel, bör ha ett dagligt vätskeintag av på 40 ml per kg av kroppsvikten). 

Beroende på omfattningen av vävnadsskadan kan trycksår kategoriseras i fyra steg: 

Steg 1 
Det finns ingen öppning i huden men rodnaden blir inte vit vid beröring. 

Steg 2

Skada involverar epidermis, dermis, eller båda. Skadan ses som en nötning eller blåsa. Den omgivande huden kan ha rodnad 

Steg 3
Skadan sträcker sig genom alla de ytliga hudlagren: fettvävnad, fram till muskeln eller även inkluderar muskeln. Såret ser ut som en djup krater.

Steg 4
Skador omfattar förstörelse av alla mjuka vävnadsstrukturer och ben eller gemensamma strukturer.

Vem som helst kan utveckla ett trycksår, men äldre, sängliggande, paralyserade och undernärda patienter löper större risk.

Att identifiera personer i riskzonen för trycksår och initiativtagande till förebyggande åtgärder är viktiga steg för att minska trycksårincidenter. Den individuella risken att utveckla trycksår kan fastställas med hjälp av riskbedömningsverktyg så som Braden Scale.

Braden Scale är en bedömningsskala som består av 6 underskalor som bedömer:

 • Sensorisk / perception (förmåga att reagera meningsfullt till tryckrelaterat obehag)
 • Fukt (till vilken grad huden utsätts för fukt)
 • Aktivitet (grad av fysisk aktivitet)
 • Rörlighet (förmågan att förändra och kontrollera kroppsställning )
 • Nutrition (mönstret av vanliga födointag)
 • Friktion och skjuvning

Prevention & behandling av trycksår

Klassificering av sår grundat på EPUAP/NPUAP 20111

Klassificering av sår: 1

Beskrivning:

 • Rodnad som inte bleknar, vanligtvis över beniga partier.

 • Missfärgning av huden, värme, ödem, hårdhet eller smärta i jämförelse med den intilliggande hudvävnad.

Mål med behandling:

 • Hudläkning

 • Återställa kapillär funktion

Behandling:

 • Främja att bibehålla hudens helhet genom att använda hypersyresatt fettsyrabaserade produkter (t ex Linovera®1)

 • Förhindra hudskador på grund av friktion med hjälp av hudbarriärprodukter

 

Klassificering av sår: 
2 - Ickeinfekterad

Beskrivning:

Medeldjup hudskada (blåsa)  

Utseende som ett blankt eller torrt ytligt sår utan smetigheter eller blåmärken (blåmärken indikerar djup vävnadsskada) 

Kontrollera om huden blivit uppluckrad

Mål med behandling:

Tillhandahålla en ren sårbädd för granulationsvävnad

Behandling:

 

Klassificering av sår:
3 - Icke infekterad

Beskrivning: 

 • Vävnadsförlust. Underhudsfett kan vara synliga men ben, senor eller muskler är inte exponerat. 

 • Död vävnad

Mål med behandling:

 • Ta bort död vävnad

 • Tillhandahålla en ren sårbädd för granulationsvävnad.

Behandling:

Klassificering av sår:
4 - Icke infekterad

Beskrivning: 

 • vävnadsförlust där ben, senor eller muskler är synliga. 

 • Död vävnad och sårskorpa kan förekomma

Mål med behandling: 

 • Ta bort död vävnad.

 • Tillhandahålla en ren sårbädd för granulationsvävnad.

Behandling: 

 

 

Kontakt

B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige