Vi förstår effekten av gravitation

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Behandla hydrocefalus 

När två starka partners kombinerar sin expertis och innovationskraft uppstår ofta banbrytande lösningar som annars inte hade varit möjliga att uppnå på egen hand. Aesculap och Miethke har anammat denna idé sedan 1999. Målet var, och är, att utveckla bättre lösningar för behandlingen av hydrocephalus och göra den tillgänglig globalt. Denna vision har inspirerat och motiverat alla inblandade.

Efter dialog med kunder, doktorer och patienter angående de problem som associeras med hydrocefalus, har nya lösningar utvecklats i samarbete med framstående experter. Arbetet resulterade i lanseringen av den första gravitationsstyrda ventilen för pediatriska patienter. En shuntventil som effektivt förebygger överdränering av CSF. En unik global produkt och en milstolpe i modern behandling av hydrocephalus.

Vi ska fortsätta vår omfattande investering i forskning och utveckling. Vi kommer inte att sluta lära oss mer, samla nya insikter och är öppna för framtida utveckling.

Fysisk bakgrund

Vid hydrocefalus är trycket vanligen förhöjt. Att implantera ett shuntsystem är ett vanligt sätt att hålla det intraventrikulära trycket inom fysiologiska gränser.

Det finns olika typer av shuntsystem tillgängliga:

  • Shuntar med fasta tryckinställningar, så kallade ”DP-ventiler” (Differential Pressure-ventiler)
  • Shuntar med justerbara tryckinställningar, så kallade ”justerbara DP-ventlier”
  • Hydrostatiska eller gravitationsshuntar
Physical Background

Normala DP-ventiler erbjuder en fixerad inställning. Justerbara DP-ventiler har flera olika tryckinställningar som kan ställas in med hjälp av ett magnetfält. Gravitationsventiler justerar automatiskt tryckinställningen beroende på patientens kroppsposition.

I liggande position öppnar shunten (och låter CSF passera) när trycket i hjärnan överstiger ventilens inställda öppningstryck. I stående position tillkommer ytterligare en kraft som påverkar ventilen. Gravitationen gör att det hydrostatiska trycket ökar vilket kan leda till ett högre utflöde av CSF och att ett för lågt intraventrikulärt tryck uppstår.

Physical Background

Denna effekt - ofta kallad ”sifoneffekt” eller ”överdränage” - varierar från patient till patient och är beroende av patientens storlek och av det intraabdominala trycket (trycket i bukhålan). Överdränage kan leda till symptom som huvudvärk, yrsel och illamående. I vissa fall kan överdränage leda till hjärnskador.

Att hitta rätt tryckinställning för den individuella patienten är ofta en utmaning för kirurgen.

Gravitationsshuntar ger ett utökat skydd mot symptom orsakade av överdränage.

Produkter

Patientinformation och Manualer

Brochyrer

Merle’s Guard

För behandling av pedriatisk hydrocefalus och deras familjer.

M.blue®

Shuntsystem för behandling av hydrocefalus.
(Finns i språken: D, GB, F, E)

proSA

proSA®

Shuntsystem för behandling av hydrocefalus.
(Finns i språken: D, GB, F, E, I)

proGAV 2.0

proGAV® 2.0

Shuntsystem för behandling av hydrocefalus.
(Finns i språken: D, GB, F, E)

proGAV

proGAV®

Shuntsystem för behandling av hydrocefalus.
(Finns i språken: D, GB, F, E, I)

GAV® 2.0

Shuntsystem för behandling av hydrocefalus.
(Finns i språken: D, GB, F, E)

GAV

GAV®

Shuntsystem för behandling av hydrocefalus.
(Finns i språken: D, GB, F, E, I)

paediGAV

paediGAV®

För behandling av pedriatisk hydrocefalus och deras familjer.
(Finns i språken: D, GB, F, E, I)

miniNAV

miniNAV®

Shuntsystem för behandling av hydrocefalus.
(Finns i språken: D, GB, F, E, I)

SHUNTASSISTANT® 2.0

For integration into shunt systems: control of the siphon effect, and prevention of overdrainage in cases of hydrocephalus.
(Available languages: D, GB, F, E)

ShuntAssistant

SHUNTASSISTANT®

For integration into shunt systems: control of the siphon effect, and prevention of overdrainage in cases of hydrocephalus.
(Available languages: D, GB, F, E, I)

DSV

DUALSWITCH VALVE

Shuntsystem för behandling av hydrocefalus.
(Finns i språken: D, GB, F, E, I)