Behandling av hydrocefalus MIETHKE gravitationsventiler

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

MIETHKE gravitationsventiler – designad för att du ska må bra.

Den kritiska frågan inom shuntteknologin är hur det hydrostatiska trycket förändras beroende på kroppsposition. Shunt-system med gravitationsventil justerar automatiskt tryckinställningen beroende på patientens kroppsposition, minskar komplikationer vid överdränage och har visat goda kliniska resultat och signifikant minskning av risken för överdränage. [1]

Läs mer om fördelarna

Kliniska studier har visat att MIETHKE gravitationsshuntar minskar risken för revisioner (reoperation). De uppvisar en snabb ökning av antalet shuntsystem som håller längre och fortsätter att fungera i alla åldersgrupper, 90% av alla shuntsystemen har full funktion efter 12 månader [1] och över 80% efter 2 år. [2] Spädbarn är en patientgrupp som har större risk för komplikationer än vuxna patienter men med hjälp av Miethke-ventiler visar en minskad risk av shuntkomplikationer.[2] Risken för överdränage minskar med 36% jämfört med konventionella ventiler, en komplikation som uppstår hos var tredje patient som genomgår en shuntoperation och kan förhindras med att använda en gravitationsventil. [5]

Alla MIETHKE-ventiler är tillverkade av precisionsmaterialet titan. Fördelen med titan är att ventilerna kan göras extremt små men med optimerade flödesvägar. Det rigida höljet gör att ventilerna inte är känsliga för subkutant tryck. Titan anses vara ett utmärkt val för biomedicinska applikationer med hög biokompatibilitet. [6] Titan är dessutom röntgen och MR-kompatibilitet.

Att en patient får vänta på behandling innebär en risk, [7] även om förseningen är så kort som 3 månader. [8] Speciellt hos spädbarn med hydrocefalus, vars hjärnor fortfarande utvecklas, har det primära behandlingsvalet och möjliga följdkomplikationer en relevant inverkan på det långsiktiga resultatet. [9] I de fall där spädbarn fick en gravitationsshunt som ett resultat av en revision (reoperation) minskade shuntsystemets levtid än i de fall där förstahandsvalet var en gravitationsshunt, [9] vilket visar vikten av att få rätt implantat direkt vid första operation. 

Försening i behandlingen av hydrocefalus kan vara skadligt och tidig insats rekomenderas, särskilt när man tänker på att inte alla komplikationer är reversibla. Därför är det viktigt att använda den bästa tillgängliga behandlingen och att det blir rätt från början.

Den kritiska frågan inom shuntteknologin är hur shunten ska anpassa sig efter den hydrostatiska tryckförändringen som sker vid ändrad kroppsposition. [10] Gravitationsshuntar, som kompenserar för hydrostatiska tryckförändringar, kan förhindra överdränering. [11] I liggande position öppnar shunten (och låter CSF passera) när trycket i hjärnan överstiger ventilens inställda öppningstryck. I stående position tillkommer ytterligare en kraft som påverkar ventilen. Gravitationen gör att det hydrostatiska trycket ökar. 
 

Klinisk praxis har visat att användningen av programmerbara ventiler med MIETHKE gravitationsshuntar kan minska mängden revisioner (reoperationer) som uppstår vid över- och underdränering [3] och förbättra symtomen och den övergripande dagliga funktionen. [10] Gravitationsshuntar har också visat sig vara effektiva vid behandling av hydrocefalus hos spädbarn. [12]

MIETHKE gravitationsshuntar kompenserar för överdränering i stående läge utan att påverka shuntens funktion i ryggläge. Ett optimalt öppningtryck för varje patient kan optimeras för både stående och liggande läge - detta utan att behöva kompromissa. 

Tryckinställningar för justerbara ventiler omprogrammeras av lågintensiva magnetfält som finns runt omkring oss vilket skapar oro och leder till stor osäkerhet bland både patienter och läkare. Men hur kan man vara säker på att en ventil inte ändrar inställning av misstag? Den viktigaste frågan är om den programmerbara ventilen är skyddad från de starka fälten som genereras under en MRI eller röntgen. Om magnetfältet i ett MR-system inte påverkar inställningarna bör magnetiska fält med låg intensitet inte heller ha någon påverkan. Programmerbara MIETHKE-ventiler har en "Active-Lock-mekanism", som skyddar dem från att ändra inställning av magnetfält på upp till 3 Tesla. [13]

Nästa generationens hydrocefalusventil

Grandparents with grandson enjoying time together in park.

Vid utveckling av en hydrocefalus-ventil är det avgörande att fokusera på den flexibla justerbarheten för öppningstrycket under den aktiva tiden på dagen, dvs upprätt kroppsposition. Nu kommer den nya generationens hydrocefalusventil, M.blue®. M.blue® är ett resultatet av 26 års erfarenhet inom shuntteknologi och feedback från läkare och patienter från hela världen.

iOS and Android App

Relaterade dokument

Beskrivning Dokument Länk
Infographic Miethke Gravitational valves – designed to give you confidence
pdf (36.8 KB)
Patient manual M.blue® – shunt system for the treatment of hydrocephalus

[1] Tschan CA, Antes S, Huthmann A, et al. Overcoming CSF overdrainage with the adjustable gravitational valve proSA. Acta Neurochir (Wien) 2014;156(4):767-76; discussion 76.
[2] Sprung C, Schlosser HG, Lemcke J, et al. The adjustable proGAV shunt: a prospective safety and reliability multicenter study. Neurosurgery 2010;66(3):465-74.
[3] Gebert AF, Schulz M, Schwarz K, Thomale UW. Long-term survival rates of gravity-assisted, adjustable differential pressure valves in infants with hydrocephalus. J Neurosurg Pediatr 2016 17:544-551
[4] Lemcke J, Meier U, Müller C, Fritsch M, Kehler U, Langer N et al. Safety and efficacy of gravitational shunt valves in patients with idiopathic normal pressure hydrocephalus: a pragmatic, randomised, open label, multicentre trial (SVASONA). J Neurol Neurosurg Psychiatry 2013 84(8):850-857
[5] Thomale UW, Gebert AF, Haberl H, et al. Shunt survival rates by using the adjustable differential pressure valve combined with a gravitational unit (proGAV) in pediatric neurosurgery. Childs Nerv Syst 2013;29(3):425-31.
[6] Lemcke J, Meier U, Muller C, et al. Safety and efficacy of gravitational shunt valves in patients with idiopathic normal pressure hydrocephalus: a pragmatic, randomised, open label, multicentre trial (SVASONA). J Neurol Neurosurg Psychiatry 2013;84(8):850-7.
[7] Sidambe AT. Biocompatibility of Advanced Manufactured Titanium Implants-A Review. Materials (Basel, Switzerland) 2014;7(12):8168-88.
[8] Saini M, Singh Y, Arora O, et al. Implant biomaterials: A comprehensive review. World journal of clinical cases 2015;3(1):52-7.
[9] Toma AK, Watkins LD. Surgical management of idiopathic normal pressure hydrocephalus: a trial of a trial. Br J Neurosurg 2016;30(6):605.
[10] Toma AK, Stapleton S, Papadopoulos MC, et al. Natural history of idiopathic normal-pressure hydrocephalus. Neurosurg Rev 2011;34(4):433-9.
[11] Irving G, Neves AL, Dambha-Miller H, et al. International variations in primary care physician consultation time: a systematic review of 67 countries. BMJ Open 2017;7(10):e017902.
[12] Suchorska B, Kunz M, Schniepp R, et al. Optimized surgical treatment for normal pressure hydrocephalus: comparison between gravitational and differential pressure valves. Acta Neurochir (Wien) 2015;157(4):703-9.
[13] Chari A, Czosnyka M, Richards HK, Pickard JD, Czosnyka ZH. Hydrocephalus shunt technology: 20 years of experience from the Cambridge Shunt Evaluation Laboratory, J Neurosurg 2014;120(3): 697-707.