Intravenös vätskebehandling ett omfattande terapeutiskt område

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Infusionsterapi med vätske- och volymersättningslösningar

Vätske- och volymbehandling är grundläggande sjukhusbehandlingar överallt i världen. Infusionslösningar hör till de vanligaste läkemedlen som ordineras. Intravenös vätskebehandling är ett omfattande terapeutiskt område och det är viktigt att skilja på vätske- och volymersättning.

Ordination

Beskrivning Dokument Länk

Målet med vätskeersättning är att kompensera en förestående eller föreliggande brist i det extracellulära rummet som ett resultat av vätskeförlust via huden, mag-tarmkanalen eller njurarna. Vätskeförlust kompenseras i regel med kristalloida lösningar, till exempel isoton elektrolytlösning, som fördelas i hela det extracellulära rummet (plasma plus interstitialrummet).

Syftet med volymersättning är att korrigera hypovolemi genom att byta ut den intravaskulära volymen för att stabilisera hemodynamik och vitaltecken. Behandlingsmålet uppnås genom en kombination av kolloida och kristalloida lösningar.

Patient Access

Beskrivning Dokument Länk

Vilken typ av infart som ska användas beror på indikationen och patienten, men även platsen. Administrering sker via en central eller perifer åtkomst. 

Oberoende infart finns det anpassade produktlösningar med integrerat stickskydd som minska risker för blodexponering och nålstickskador hos vårdpersonal. 

Beredning

Beskrivning Dokument Länk

Många läkemedel finns inte i bruksfärdigt skick utan behöver beredas för att passa patientens behov. Från traditionella nålar och sprutor till dagens nålfria blandningsverktyg, det krävs ett antal produkter och steg för att bereda en infusionslösning. 

B. Braun har ett brett sortiment av produkter för intravenös beredning inom infusionsbehandling. De mångsidiga produkterna ger en säkrare läkemedelsblandning.

Applikation

Beskrivning Dokument Länk

Intravenös behandling kan administreras via en automatiserad pump eller med hjälp av gravitation. Vid automatiserad infusion ska beslut tas om att använda en volympump eller sprutpump. 

B. Braun har de produkter som behövs, såväl dropp som volym- och sprutpumpar. Säkerheten kommer alltid först. Alla delar till B. Brauns infusionspumpar – intravenösa administreringsset, slangar, filter, ventiler och injektionsportar – bidrar till ett säkert och smidigt infusionssystem.

 

Utskrivning

Beskrivning Dokument Länk

Efter sjukhusvistelse kan patienter behöva fortsätta med intravenös medicinering. Därför är intravenösa behandlingar inte längre begränsade till sjukhuset och kan lika bra administreras i alternativa vårdinställningar eller hemma.

B. Braun tillhandahåller produktlösningar för läkemedelsberedning och administrering i hemmet, och kan därmed erbjuda möjligheten till kontinuerligt stöd även när behandlingen av patienten på sjukhuset är avslutad.

Det finns flera system som fungerar som ett kontinuerligt stöd vid utskrivningen från sjukhuset till andra vårdtjänster.

Referenser:

  1. Lobo DN, Crit Care Med 2010 Vol. 38, No.2
  2. S3-Guideline in Intravascular Volume Therapy. DGAI, September 2014

Kontakt

B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige