Infusomat® Space

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Automatiskt friflödesspärr när aggregat tas ur pump

B. Braun Space är ett modulbaserat infusionssystem som är mindre, lättare och enklare att hantera än något annat befintligt system på marknaden. Systemet uppfyller alla krav på säkerhet och användarvänlighet.
B. Braun Space kan också integreras i sjukhusets datakommunikationsnät för all avancerad verksamhet.

Prestanda

 • Automatisk flödeskalkylering genom beräkning av volym över tid
 • Doskalkyleringsläge:
  • Automatisk kalkylering av flödeshastigheten baserad på angiven läkemedelskoncentration och önskat dosflöde (t.ex. mg/kg/min)
 • Läkemedelslista:
  • Upp till 1200 läkemedelsnamn inklusive data och information om terapier kan lagras i 30 kategorier
  • Upp till 50 avdelningar och 15 patientprofiler är möjliga. Läkemedelsspecifika soft- och hardlimits samt standardvärden kan anges för varje läkemedel
 • Piggybackfunktionen gör det möjligt att tillfälligt avbryta pågående (primär) infusion för att administrera en piggybackinfusion (sekundär infusion)

Säkerhetskoncept

 • Pump- och setbaserad friflödesklämma för maximalt friflödesskydd när pumpdörren öppnas eller aggregatet tas ur pump
 • Automatisk bolusreduktion vid ocklusionslarm
 • Extra trycksensor uppströms detekterar ocklusioner uppströms (t.ex. stängd rullklämma)
 • Datalås med 3 säkerhetsnivåer (låsbara parametrar och engångsartiklar)
 • Larm med LED-indikator och tydliga larmmeddelanden på skärmen

Vill du veta mer om produkten?

Vänligen fyll i kontaktformuläret så kommer vi att kontakta dig.

Till kontaktformulär

Relaterade produkter

B. Braun SpaceCom
Mer
B. Braun Space OnlineSuite
Mer
B. Braun SpaceCover
Mer
B. Braun SpaceStation
Mer
Perfusor® Space
Mer