B. Braun SpaceCover

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Lock med handtag

Ett SpaceCover med integrerat bärhandtaget gör B. Braun SpaceStation till en bärbar enhet. SpaceCover Comforts visuella och akustiska larm ger central visning av infusionspumparnas status, med larm- och förlarmsvillkor.

Din förfrågan

Vi tackar för ditt intresse för vårt företag och kommer att besvara dina frågor och återkoppla till dig så snart som möjligt.

Kontaktformuläret