Perfusor® Space

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Enklare sprutbyte än någonsin tidigare

B. Braun Space är ett modulbaserat infusionssystem som är mindre, lättare och enklare att hantera än något annat befintligt system på marknaden. Systemet uppfyller alla krav på säkerhet och användarvänlighet.

B. Braun Space kan också integreras i sjukhusets datakommunikationsnät.

Prestanda

 • Automatisk flödeskalkylering genom beräkning av volym över tid
 • Doskalkyleringsläge:
  • Automatisk kalkylering av flödeshastigheten baserad på angiven läkemedelskoncentration och önskat dosflöde (t.ex. mg/kg/min)
 • Läkemedelslista:
  • Upp till 1200 läkemedelsnamn inklusive data och information om terapi som kan lagras i 30 kategorier
  • Upp till 50 avdelningar och 15 patientprofiler är möjliga
  • Läkemedelsspecifika soft- och hardlimits samt standardvärden kan anges för varje läkemedel

Användargränssnitt

 • Standardiserat och intuitivt användargränssnitt för alla B. Braun Space infusionspumpar
 • Tack vare menyanvändning och pilknappar ökar säkerheten då användaren tittar på skärmen vid justeringar

Säkerhetskoncept

 • Integrerat kolvlås förhindrar fritt flöde under sprutbyte
 • Automatisk drivarmsteknik gör sprutbytet unikt enkelt och säkerställer exemplarisk infusionsstart
 • Automatisk bolusreduktion vid ocklusionslarm
 • Datalås med 3 säkerhetsnivåer (låsbara parametrar och engångsartiklar)
 • Larm med LED-indikator och tydliga larmmeddelanden på skärmen

Vill du veta mer om produkten?

Vänligen fyll i kontaktformuläret så kommer vi att kontakta dig.

Till kontaktformulär

Relaterade produkter

B. Braun SpaceCom
Mer
B. Braun Space OnlineSuite
Mer
B. Braun SpaceCover
Mer
B. Braun SpaceStation
Mer
Infusomat® Space
Mer