Vasofix® Safety

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Perifer IV-kateter med injektionsport och helautomatiskt stickskydd

Vasofix® Safety är en portad perifer IV-kateter med passivt helautomatiskt nålskydd. Den är utformad för intravaskulär- och vävnadsåtkomst till blodprovstagningar, administrering av vätskor och blod intravaskulärt.

Vasofix® Safety kan utan begränsning användas för både vuxna, barn och nyfödda.

Passivt nålskydd - Ett passivt helautomatiskt nålskydd hjälper till att eliminera nålstickskador och relaterade infektioner. Nålskyddet aktiveras automatiskt, kan inte kringgås och kräver ingen användaraktivering.1.2

Dubbelt blodsvar- Bekräftar att både nål- och kateterkapillär är inne i kärlet. Den första blodsvaret bekräftar att nålen är i venen, den andra blodsvaret bekräftar att även katetern är i venen.

Universal "Back Cut" slipning - Tillåter ett brett urval i införingsvinklar och är utformad för minimera punkteringsskador.3

Röntgentät - För en bra synlighet av kateterns kapillär under röntgen. IV-katetermaterial tillgängligt i polyuretan (PUR) för en mjuk och enklare införing4 och teflon (FEP) som är lite styvare katetermaterial än polyuretan.

Flexibla vingar - Stabilisering hjälper till att minska kateterrörelser och relaterade komplikationer 5,6

Injektionsport – Möjliggör kontroll att katetern ligger rätt i venen.

PVC-fri ( ej tillverkad med DEHP, Latex / naturgummi, PVC) I enlighet med ISO-Standard 10.555-1/5

Fördelar

Stickskydd

  • Helautomatiskt stickskydd för att förebygga stick- och skärskador
  • Stickskyddet täcker automatiskt kanylspetsen direkt efter användning
  • Stickskyddet kan inte manipuleras
  • Eliminerar risken för oavsiktlig aktivering under hantering
  • Stickskyddet sitter kvar på plats när kanylen kastas

Din förfrågan

Vi tackar för ditt intresse för vårt företag och kommer att besvara dina frågor och återkoppla till dig så snart som möjligt.

Kontaktformuläret