Gelofusine®

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Infusionsvätska, lösning
(klar, färglös)

Beskrivning

Gelofusine är ett så kallat volymersättningsmedel för plasma. Detta innebär att det ersätter förlorad vätska i blodcirkulationen.
Gelofusine används för att ersätta blod och kroppsvätska som förlorats till följd av t.ex. en operation, en olycka eller en brännskada. Det kan vid behov användas i kombination med blodtransfusion.

Volymstorlekar;
500ml

Ytterligare information

ATC-kod: B05AA06
RX. Ej förmån

Fördelar

 • Kolloidal volymersättningslösning baserad på 4% modifierat gelatin
 • Ingen substansspecifik dosbegränsning
 • Ingen ackumulering Ingen risk för hyperkloremisk acidos

Egenskaper

 • Brett terapeutisk indikationsområde
 • Kompatibel med blod och blodprodukter
 • Bevisad effekt och säkerhet med mer än 2 miljoner doser per år globalt
 • Tillförlitlig hemodynamisk stabilisering
 • Förpackning: Ecobag 500 ml

Indikation

Kolloidalt plasmaersättningsmedel för:

 • Profylax och behandling av hotande eller manifest relativ eller absolut hypovolemi och chock
 • Åtgärder som involverar extrakorporeal cirkulation (t.ex. hjärt-lungmaskin)..

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot lösningar som innehåller gelatin eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1
 • Överkänslighet mot galaktos-α-1,3-galaktos (alfa-gal) eller känd allergi mot rött kött (kött från däggdjur) och inälvsmat (se avsnitt 4.4)
 • Hypervolemi
 • Hyperhydrering
 • Akut kongestiv hjärtsvikt

Användning

Produktresumé uppdaterad 2018-03-20

Innehavare av godkännande för försäljning;
Braun Melsungen AG, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Tyskland

Kontaktuppgifter;
B. Braun Medical AB, Svärdvägen 21, 182 33 Danderyd, Sverige, +46 (0)8 634 34 00, info.sverige@bbraun.com

 

Vill du veta mer om produkten?

Vänligen fyll i kontaktformuläret så kommer vi att kontakta dig.

Till kontaktformulär

För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se produktresumé

 

ProduktArtikelnrVarunrFörpackningATC-kodEnhet
Gelofusine®FV59513                  058460Ecoflac® plusB05BB0120x500ml