Gelofusine®

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Infusionsvätska, lösning
(klar, färglös)

Beskrivning

Gelofusine är ett så kallat volymersättningsmedel för plasma. Detta innebär att det ersätter förlorad vätska i blodcirkulationen.
Gelofusine används för att ersätta blod och kroppsvätska som förlorats till följd av t.ex. en operation, en olycka eller en brännskada. Det kan vid behov användas i kombination med blodtransfusion.

Volymstorlekar;
500ml

Ytterligare information

ATC-kod: B05AA06
RX. Ej förmån

Fördelar

 • Kolloidal volymersättningslösning baserad på 4% modifierat gelatin
 • Ingen substansspecifik dosbegränsning
 • Ingen ackumulering Ingen risk för hyperkloremisk acidos

Egenskaper

 • Brett terapeutisk indikationsområde
 • Kompatibel med blod och blodprodukter
 • Bevisad effekt och säkerhet med mer än 2 miljoner doser per år globalt
 • Tillförlitlig hemodynamisk stabilisering
 • Förpackning: Ecobag 500 ml

Indikation

Kolloidalt plasmaersättningsmedel för:

 • Profylax och behandling av hotande eller manifest relativ eller absolut hypovolemi och chock
 • Åtgärder som involverar extrakorporeal cirkulation (t.ex. hjärt-lungmaskin)..

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot lösningar som innehåller gelatin eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1
 • Överkänslighet mot galaktos-α-1,3-galaktos (alfa-gal) eller känd allergi mot rött kött (kött från däggdjur) och inälvsmat (se avsnitt 4.4)
 • Hypervolemi
 • Hyperhydrering
 • Akut kongestiv hjärtsvikt

Användning

Produktresumé uppdaterad 2018-03-20

Innehavare av godkännande för försäljning;
Braun Melsungen AG, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Tyskland

Kontaktuppgifter;
B. Braun Medical AB, Svärdvägen 21, 182 33 Danderyd, Sverige, +46 (0)8 634 34 00, info.sverige@bbraun.com

 

Din förfrågan

Vi tackar för ditt intresse för vårt företag och kommer att besvara dina frågor och återkoppla till dig så snart som möjligt.

Kontaktformuläret

För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se produktresumé

 

Produkt Artikelnr Varunr Förpackning ATC-kod Enhet
Gelofusine® FV59513                   058460 Ecoflac® plus B05BB01 20x500ml