Cyto-Set® Mix

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Slutet system för säker beredning och administrering av cytostatika

De nya egenskaperna i den optimerade utformningen av Cyto-Set® ger patienter och vårdpersonal en hög säkerhetsnivå. Dessa egenskaper ökar dessutom det nya produktsortimentets användarvänlighet tack vare den intuitiva hanteringen av infusionsaggregatet.

Liksom föregångaren är nya Cyto-Set® ett slutet system och det nya produktsortimentet har testats i enlighet med NIOSH:s riktlinjer. Systemet behöver inte tas isär varken under eller efter behandlingen, när det ska kasseras.

Fördelar

Kemisk kontamination

 • Nålfri ventil: Minskar risken för kemisk kontamination eftersom ventilen hindrar spill- och läkemedelsexponering.1

Mikrobiell kontamination

 • Fingerstopp and fingergrepp: Effektiv minskning av mikrobiell kontamination tack vare fingerstopp och fingergrepp.2
 • PrimeStop: Bättre skydd mot mikrobiell kontamination tack vare patientanslutningens hydrofoba, bakteriesäkra PrimeStop, som skapar ett slutet system till dess att patienten ansluts.3,4
 • Nålfri ventil: Enkel åtkomst samtidigt med minskad risk för kontamination via beröring.5
 • Luftad spike: Det bakterietäta luftningsfiltret säkerställer luftning av förpackningen med infusionslösning utan risk för kontamination.6

Läkemedelsinkompatibilitet

 • Grepplatta med inbyggda backventiler: Inbyggda backventiler säkerställer hög säkerhet och minskad risk för oavsiktlig blandning av läkemedel.7

Partikelkontamination

 • 15 µm filter i droppkammaren: Ett partikelfilter i droppkammaren med en porstorlek på 15 µm hindrar effektivt infusion av partiklar från infusionsförpackningen.8
 • 0.2 µm Sterifix® filter: Det positivt elektrostatiskt laddade 0.2 µm Sterifix®-filtret stoppar bakterier, bakteriella endotoxiner, svampar, partiklar och luft.
 • Stick- och skärskador
  • Nålfri ventil: Ger nålfri åtkomst utan risk för nålstickskador.9, 10

Medicineringsfel

 • Tydlig struktur: Ventilerna i grepplattan är placerade i en rät vinkel vilket ger Cyto-Set® en tydlig struktur som minskar risken för förväxling av läkemedlen i behandlingsregimen.
 • Luftembolism
  • AirStop: AirStop-funktionen i droppkammaren reducerar risken för luftembolism.11
 • DEHP-exponering
  • PVC-/ DEHP-fri slang: Alla aggregat är PVC-fria = ingen risk för DEHP-exponering.

Vill du veta mer om produkten?

Vänligen fyll i kontaktformuläret så kommer vi att kontakta dig.

Till kontaktformulär