Patientsäkerhet Infusionspumpar i sjukvården

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Hur förhindras feldosering av läkemedel med Spaceplus?

Spaceplus in the hospital
Spaceplus sets new standards for hospital workflows and safety.

På intensivvårdsavdelningar är tiden ofta knapp. På grund av tidspress kan fel uppstå som kan äventyra patientsäkerheten. Därför är tidseffektiva arbetsflöden inklusive snabbt uppdaterade medicintekniska produkter nyckeln till att förbättra patientsäkerheten och förhindra feldosering av läkemedel. Vilken roll har det nya Spaceplus-ekosystemet i detta?

Intuitiv design underlättar för användaren

Spaceplus sätter standarder för arbetsplatsdesign och flexibilitet för att stödja arbetsflöden på holistisk nivå.

Vår nya infusionspump Spaceplus har vunnit Red Dot award och iF award för produktdesign! De enastående prestationerna av dess arbetsplatsdesign och flexibilitet vid användning inom sjukhuset samt transporter mellan sjukhus i kombination med racksystemet bidrog till detta.

Pumpar kan enkelt transporteras via det integrerade handtaget, staplas ovanpå varandra eller placeras i SpaceplusStation. Enkel och verktygsfri montering av upp till 6 SpaceplusStationer som rymmer 4 upp till 24 sprut- eller volympumpar.
SpaceplusStation visar centralt i rackets topp ljus och ljudlarm, vilket möjliggör snabbare larmlokalisering på exempelvis en flerbäddssal.

Den resistiva färgpekskärmen förhindrar oavsiktliga förändringar av infusionsparametrarna. Även när pumpskärmen är blöt och hanteras med våta handskar fungerar systemet perfekt.
IP44-klassningen sätter en ny standard för skydd mot väta och spill från infusionslösningar från alla håll.

Tack vare sin tydliga och högupplösta display är användargränssnittet, även på ett avstånd på mer än 3m, väl synligt och läsbart för användaren.

Den innovativa designen skyddar öppna kontakter som annars är benägna att korrodera vid kontakt med väta vilket underlättar vid rengöring och desinfektion. Datakommunikation till SpaceplusStation sker via det infraröda gränssnittet.

Patientsäkerhet:

Infusionspumpar bidrar till att höja patientsäkerheten inom alla vårdområden, särskilt på intensivvårdsavdelningar där många pumpar per patient används. Feldosering av läkemedel kan leda till allvarliga konsekvenser. Därför måste sjuksköterskor och läkare kunna förlita sig på att infusionssystemet som används håller högsta kvalitet och säkerhet, samtidigt som hanteringen av Perfusor® och Infusomat® måste vara enkel, intuitiv, standardiserad och snabb.

Läkemedelsbibliotek minskar risken för feldosering av läkemedel genom att lägga till säkerhetsgränser till terapier. Dessutom erbjuder Spaceplus möjligheten att färgkoda individuella läkemedel. De satta gränserna visualiseras i pumpskärmen när infusionen programmeras.

Under pågående infusion visar användargränssnittet sprutpumpen hur mycket det är kvar i sprutan i realtid.
 

Spaceplus Perfusor
Spaceplus Perfusor® displays the filling status of a syringe in real-time.

Spaceplus – visar i displayen kvarvarande volym i sprutan i realtid.

  • Centraliserad larminformation
  • Stödjer arbetsflöden för omvårdnad
  • Bli mer flexibel
  • Reducera feladministrering av läkemedel med säkerhetsgränser och läkemedelsfärgkodning
  • Förlita dig på hög precision och flödesnoggrannhet
  • Effektiva uppdateringsprocesser
     

Fjärruppdatering av pumpar

Den inbyggda WiFi-funktionen, som är en standardfunktion, kommunicerar sömlöst terapidokumentation till elektroniska patientjournaler för att säkerställa patientsäkerheten. De nya pumparna kan kommunicera trådlöst via WiFi även när de används i racket SpaceplusStation.

Detta ger också fjärruppdateringsfunktioner, vilket sparar tid som istället kan läggas på patientvård. Det går att individuellt välja vilka pumpar på sjukhuset som ska få en uppdatering och under hela uppdateringsprocessen är pumparna alltid redo för klinisk användning.

Uppdateringar av programvara och läkemedelsbibliotek på infusionspumpar för är för närvarande tidskrävande och stör ofta det kliniska arbetsflödet.

Pumpar måste först tas ur klinisk drift och samlas in för att därefter uppdateras. Detta förfarande tar i snitt ca 10 minuter per pump för den medicintekniska ingenjören. Därefter måste ingenjören lämna tillbaka pumpen till avdelningen. Sammantaget är detta ett tids- och kostnadskrävande arbetsflöde.

Med fjärruppdateringar via sjukhusets nätverk säkerställs att den senaste versionen av programvara och läkemedelsbibliotek är uppdaterad i samtliga pumpar utan att avbryta det kliniska arbetsflödet eller att behöva flytta pumparna.

Uppdateringar av läkemedelsbibliotek är inte längre en tidskrävande uppgift. Säkerhetsgränser och inställda parametrar för läkemedel förändras kontinuerligt och bör återspeglas på pumparna.
Med fjärruppdateringsprocessen säkerställs att alla pumpar alltid har den senaste versionen av läkemedelsbiblioteket.

Övervaka uppdateringsprocessen i realtid via OnllineSuiteplus Device Managerplus.