Spaceplus Station

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Racksystem för Spaceplus pumpar

  • Enkel och verktygsfri anslutning av upp till 6 stationer i vilken upp till 24 infusionspumpar kan anslutas.
  • En arbetsstation består av minst en Spaceplus Station samt en Spaceplus Cover.
  • Spaceplus Cover ger visuella och hörbara larm vilket möjliggör snabb lokalisering av larm i rummet.
  • Spaceplus Station är avsedd för stationär drift samt för transporter inom sjukhuset.
  • Spaceplus Station kan fixeras vid både horisontella och vertikala monteringsanordningar.
  • Den innovativa designen förenklar rutinmässiga uppgifter så som rengöring och desinfektion
  • Lätt att bära via handtaget
  • Anslutningskabel för personalanrop eller kommunikation mellan rackstaplar kan enkelt anslutas till Spaceplus Cover.

Din förfrågan

Vi tackar för ditt intresse för vårt företag och kommer att besvara dina frågor och återkoppla till dig så snart som möjligt.

Kontaktformuläret