Big Data & Cybersäkerhet Digitala sjukhus

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Hantera Big Data med OnlineSuiteplus

The Spaceplus and OnlineSuiteplus system works hand in hand for efficient handling of big data with a focus on cyber security. 

Big data är synnerligen viktigt för hälso- och sjukvården. Att förbättra för patienter genom tidig upptäckt av sjukdomar samt mer effektiva behandlingar är inte bara gynnsamt för patienterna, utan leder också till minskade kostnader. Mängden känslig patientdata som samlas in med olika digitala tekniker och som används på sjukhus växer för varje dag som går.

Electronic medical records (EMR), hanteringsverktyg för Big data

Electronic medical records (EMR) kan hjälpa till att hantera big data. EMR teknologin ger hälsooch sjukvårdspersonal möjlighet att lätt uppdatera och hålla koll på patientdata från olika sjukvårdsinstanser. Förebyggande undersökningar, screening och monitorering blir då mindre sannolikt bortglömda eller dubbeldokumenterade. Det är där som EMR bidrar till ökad effektivitet.1

I åratal har B.Braun arbetat tätt ihop med ledande leverantörer av EMRsystem. Hela Systemet, Spaceplus och OnlineSuiteplus, är framtaget för att sömlöst vara uppkopplade till ett antal EMRsystem via tvåvägskommunikationen HL7IHE.

Cybersäkerhet? Tätt sammanlänkat med Big data är förstås frågan om hur data som hanteras skall vara skyddad och säker. Medan big data oavbrutet växer, så ökar även försöken att hacka medicinsk utrustning som exempelvis infusionspumpar.

15-19% av medicinsk apparatur drevs av föråldrade operativsystem, vilket kunde innebära en säkerhetsrisk.2

Skräddarsydd Cybersäkerhet – Var förberedd för den digitala framtiden

Cyber Security Spaceplus

Hos B.Braun är säkerhet inte bara en marknasföringsterm. Det är en realitet. 70 år av innovation inom infusionsterapi talar för sig självt. Hur kan vårt senaste infusionsterapisystem leva upp till denna höga standard? Vi tog tillfället i akt att skapa ett helt nytt infusionssystem med säkerhet i fokus istället för att bara göra en facelift.

Spaceplus & OnlineSuiteplus sätter en ny standard inom hälso och sjukvårdens cybersäkerhet tack vare hela arbetets angreppsvinkel: skräddarsydd cybersäkerhet. Det innehåller innovativ och unik hårdvara såväl som mjukvara i enlighet med ledande metoder och best practice inom industrin. Det är utvecklat för att motsvara kraven i de senaste internationella rekommendationer och standarder (ISO/NIST) genom att i systemets själva arkitektur skapa strikt separation av IT-kommunikation från infusionspumpens kärnfunktioner.

Spaceplus & OnlineSuiteplus är B. Brauns första infusionspumpsplattform som är utvecklat med syftet att uppfylla alla regulatoriska krav, och med synnerligen högt ställt fokus på patientsäkerhet, cybersäkerhet och driftskompatibilitet med EMR. Därför är all data som skickas genom sjukhusets nätverk mellan Spaceplus infusionspumpar och OnlineSuiteplus end-to-end-krypterade.

OnlineSuiteplus hanterar data och säkerställer ständig kvalitetsförbättring inom infusionsterapi. Detta är det digitala infusionssystem för sjukhus som vill erbjuda sina patienter individualiserad och säker infusionsterapi med maximala medicinska möjligheter.

  • Lätt att integrera
  • Kompatibilitet med sjukhusens informationssystem
  • Avancerad strategi för högre cybersäkerhet

Spaceplus och OnlineSuiteplus är det självklara valet av digital systemlösning för hälsooch sjukvårdssektorn.

Digital kompatibilitet på sjukhuset. Frihet med WiFi!

OnlineSuiteplus är den robusta och pålitliga vägen till en ny dimension av säker kompatibilitet. Plattformen OnlineSuiteplus förser er med smarta lösningar för att underhålla och hantera Spaceplus infusionssystemet under hela livscykeln på sjukhuset.

Uppdateringar och uppgraderingar av Spaceplus systemkomponenter (infusionspumpar och kommunikationsenheters mjukvara) kan hanteras separat och på distans i sjukhusets nätverk via OnlineSuiteplus.

Fördelen för sjukhusen med denna fjärruppdateringsapproach är att det inte finns behov av att fysiskt hämta enheter från den kliniska verksamheten.

Uppgraderingar och uppdateringar via OnlineSuiteplus stör inte det dagliga arbetsflödet på vårdenheten och avbryter eller påverkar inte patientens pågående terapier. Den integrerade WiFimodulen i varje Spacepluspump garanterar högsta flexibilitet, vilket resulterar i låga totalkostnader för användaren.

Infusion Pump remote update process
Remote infusion pump updates and secure integration with OnlineSuiteplus.

Hälso- och sjukvård 4.0: Smart teknologi, smarta sjukhus 

B. Braun har en global samling av experter för att förse sjukhusens IT och medicintekniska avdelningar med optimal support. Vi ger supporterar den säkra integrationen av standardgränssnitt mellan medicinsk utrustning och sjukhusets nätverk såväl som kundanpassade lösningar. Självklart inkluderar det även underhållssupport.

 

 

OnlineSuiteplus är er smarta hanteringsplattform för er utrustning. Övervaka status på er utrustning med bara ett klick. Effektiva processer för att uppdatera infusionspumpar med ny mjukvara och läkemedelsbibliotek via sjukhusets nätverk är en tidsbesparande vinst för den medicintekniska avdelningen.
Minst lika viktigt, ur ett kliniskt perspektiv, är att infusionsterapin inte avbryts eller störs under den kontrollerade överföringen av uppdateringar. DeviceManagerplus är teknikernas centrala verktygslåda för att hantera infusionspumpar över hela sjukhuset via sjukhusets nätverk.

OnlineSuiteplus: Big data lösning, mjukvara med cyber säkerhet

OnlineSuiteplus är generationen av innovativa mjukvaruapplikationer för den digitala hanteringen av B. Brauns mjukvara på sjukhusen.

Fördelar med Spaceplus digitalisering på sjukhusen:

  • Hanterar big data effektivt
  • Reducerar tidsåtgång och kostnader i administrationsprocessen
  • Central hantering och övervakning av Infusionspumpar
  • Skyddar känslig patientinformation
  • Implementerar cybersäkerhet

Läs mer om fördelarna med Spaceplus & OnlinSuiteplus och hur de löser allvarliga och kritiska problem i sjukvården.

REFERENSER:

1 ShobhitRathi. Dec 4, 2019. EMR. Future of medical technology. https://medium.com/@shobhitrathi10/emr-future-of-medical-technology-df53f1a0cd06 (last access 14.12.20).
2 Murphy G. Jan 19, 2021. Healthcare security challenge: How cyberattacks are evolving. https://www.securitymagazine.com/articles/94381-healthcare-security-challenge-how-cyberattacks-are-evolving (last access 5.2.21).