pålitlig & användarvänlig Avancerad infusionsterapi

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Förhindra friflöde

Noggrann läkemedelsadministrering för att undvika feldosering, såväl som pålitlig friflödesspärr är förutsättningar för en patientsäker infusionsterapi. Korrekt användande av (smarta) infusionspumpar är en nödvändighet för att undvika feladministrering.

För att säkerställa ett korrekt användande av infusionspumparna spelar några avgörande faktorer en viktig roll: Precisionen och noggrannheten i pumpen samt dess användarvänlighet spelar en viktig roll för ökad säkerhet, särskilt vid aggregat- eller sprutbyte.

Volympumpen har friflödesspärr både i pumpen och på aggregatet.

Den innovativa teknologin i drivningen på Spaceplus möjliggör inte bara en enastående uppstarts- och flödeskaraktäristik, men även en unik bekvämlighet och enkelhet vid byte av tillbehör. Du kan vara trygg med att fritt flöde förhindras.

Förhindrar fritt flöde och handhavandefel under sprutbyte med den unika och patenterade sprutkolvsbromsen i vår nya smarta infusionspump. Se videon nedan för att lära dig mer om kolvbromsen.

Hur fungerar kolvbromsen i Spaceplus Perfusor®? 

Fram till att drivhuvudet har greppat sprutkolven med sina klor så är det viktigt att sprutkolven inte töms genom påverkan av gravitation eller annan mekanisk kraft, som när man skjuter en manuell drivarm. Den unika sprutkolvsbromsen håller kolven på plats tills drivarmen greppar tag i sprutan med sina klor. När sprutan är monterad i rätt läge tar sprutpumpen säkert över och sprutan hålls stadigt på plats, allt medan teknologin förhindrar oavsiktlig bolus.

Pumparnas design är ett stort tillskott till sjukhusens säkerhets- och kvalitetspolicy.

Den automatiska drivarmsteknologin ger en optimal uppstart när man byter spruta: det sker snabbt, säkert och med hög precision.
 

Flödesnoggrannhet: Infusomat® möter Perfusor®, Volympump möter sprutpump

Spaceplus Infusomat and competitor
Outstanding delivery accuracy of the new Spaceplus Infusomat®

Att administrera läkemedel i låga flöden förutsätter optimerad uppstartskaraktäristik och hög flödesnoggrannhet. Spaceplus Perfusor® och Spaceplus Infusomat® introducerar en ny dimension av flödesnoggrannhet baserat på överlägsen mekanisk drivteknologi:     

Spaceplus Infusomat: + / - 3%
Spaceplus Perfusor: + / -2%

 

 

Infusionspumpens användbarhet: lika enkel som exakt

Att arbeta med en infusionspump har aldrig varit så användarvänligt. Hanteringen av Spaceplus är väldigt intuitiv och kan med lätthet införlivas i det kliniska arbetet för att reducera handhavanderelaterade misstag. Både Infusomat® och Perfusor® har samma design, gränssnitt och menystruktur.

Detta innebär mindre träning och kortare upplärningstid för hälso- och sjukvårdspersonal för ett korrekt handhavande.

  • Det guidande gränssnittet hjälper användaren med programmering och användning av pumpen och stöttar de dagliga kliniska rutinerna.
  • Färgmärkning i användargränssnittet hjälper till att särskilja läkemedel som körs i pumpen. Du kan på avstånd se vilket läkemedel eller läkemedelsgrupp som patienten får. Samtidigt kan det valda läkemedlet i pumpen verifieras med det som faktiskt används för att säkerställa att rätt läkemedel ges till patienten.
  • Säkerhet vid första anblicken. Det är lätt för sjukvårdspersonalen att läsa av pumpen vid patienten, till och med på avstånd längre bort än 3 meter.
  • Sprutans successiva tömning kan följas i realtid på skärmen för att underlätta planeringen av nästa sprutbyte eller terapiplanering i allmänhet.

Läkemedelsbiblioteket är en nyckelfunktion i de smarta infusionspumparna.

Digital infusion pump updates in hospital
Driving Digitalisation. Healthcare 4.0.

5 fördelar med det integrerade läkemedelsbiblioteket i ditt Spaceplus System 

  1. Det möjliggör för sjukhuset att definiera standardiserade terapier och infusioner för olika patientprofiler och vårdenheter.
  2. Läkemedlen kan ha individuella säkerhetsgränser, allt för att undvika feldoseringar.
  3. Fördefinierade terapi-inställningar underlättar för användaren vid programmering av infusionerna.
  4. Säkerhetsgränser visualiseras på pumpens skärm för att klart tydliggöra gränserna inom vilka användaren kan administrera läkemedlet.
  5. Smidig uppdatering av läkemedelsbiblioteken via sjukhusets nätverk utan att avbryta eller påverka kliniska processer genom vår fjärr-manövrerade uppdateringsprocess.

Spaceplus Infusionssystemet tillåter dig att reagera snabbt, ändamålsenligt, och säkert.
Upplev framtidens infusionssytem redan idag.

            Technology with a touch of efficiency and a smile.