Vaskulär åtkomst Perifer Venkateter (PVK) 

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

PVK– Perifer venkateter 

Upp till 70 % av alla inlagda patienter behöver en PVK under sin sjukhusvistelse (ref 1) vilket innebär att en av de vanligaste invasiva ingreppen är att sätta en PVK (ref 2). Även om det är en rutinmässig procedur, är placeringen av en PVK en komplex uppgift som kan förknippas med komplikationer för patienten och risker för både patienten och sjukvårdspersonal. Till exempel kan införandet av en PVK orsaka smärta eller obehag för patienten och kliniska komplikationer kan uppstå i processen. Som ett exempel på potentiella säkerhetsrisker för personalen kan blodexponering resultera i tidsmässiga och ekonomiska konsekvenser och kan påverka effektiviteten i arbetsflödet.

När man sätter en PVK bör processen uppfylla fyra kriterier, som visas i pyramiden nedan. Detta för att uppnå säkerhet för sjukvårdspersonal och för att minska komplikationsrisken för patienten:

Anpassad från: Voice of the Customer Market Research conducted in the USA (ref 3)

Vetenskaplig Evidens

1 Zingg W. Pittet D. Peripheral venous catheters: an under-evaluated problem. Int J Antimicrob Agents.
2009; 34 (suppl 4): S38-S42. 
2 Helm R.E. Klausner J.D. Klemperer J.D. Flint L.M. Huang E. Accepted but unacceptable: peripheral IV catheter failure. J of Inf Nur. 2015; 38(3):189-203.
3 Voice of the Customer Market Research conducted in the USA.