Vaskulär åtkomst Produkter

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Vaskulär åtkomst

En länk mellan terapier och behandling

Vaskulär åtkomst är en viktig del av en medicinsk behandling. Oavsett om det är i cancerterapi, på operationssalar, på intensivvårdsavdel- ningar eller i nödsituationer, är placeringen av en vaskulär åtkomst nyckeln till att leverera livräddande mediciner och terapier. För att skydda blodkärlen på bästa möjliga sätt och förhindra komplikationer och skador är det avgörande att välja rätt vaskulär åtkomst.

 

Vaskulär åtkomst för olika behov och terapier

Venös åtkomst är en viktig del av infusionsterapi. Valet av kärlåtkomst bestäms av typ och varaktighet av behandling och kvalitet på kärl.

     B. Braun erbjuder ett brett utbud av dessa enheter:

  • Perifera intravenösa katetrar (PVK)
  • Ultraljudsledda perifera katetrar (Deep Access PVK)
  • Centrala venkatetrar (CVK)
  • Perifert införda centralkatetrar (PICC)
  • Portkatetrar, inklusive säkerhetsnålar                                               

 

 Ett beslutsträd bidrar till en högre vårdkvalitet.

Introcan Safety® 3

Sluten PVK med upprepad blodkontroll

Designad för att skydda mot blodexponering och nålsticksskador. Introcan Safety® 3 kombinerar innovativa funktioner för att skydda patienter och sjukvårdspersonal.


Introcan Safety® Deep access

Vid svår intravenös access

Introcan Safety® Deep Access är en IV-kateter extra lång, utformad för att underlätta ultraljudsled kateterplacering till djupare kärl. En procedur som vanligtvis krävs för patienter med svår intravenös åtkomst. 

B. Brauns produkportfölj inom vaskulär åtkomst

B. Braun-portföljen erbjuder ett brett utbud av produkter för olika terapier och typer av vaskulär åtkomst.

Vi ger dig gärna råd om valet av den lämpligaste vaskulära åtkomstanordningen, med hänsyn till din patients individuella behov.

Vill du lära dig mer om:

  • fördelarna med varje vaskulär åtkomstanordning
  • vanliga biverkningar, komplikationer och risker och hur man hanterar dem
  • säkerhetstips för implantation och underhåll
  • den breda produktportföljen av enheter för vaskulär åtkomst
  • och mycket mer!

   
    Vänligen besök någon utav sidorna nedan

Vetenskaplig Evidens

1 Chopra V, Flanders SA, Saint S, Woller SC, O'Grady NP, Safdar N, Trerotola SO, Saran R, Moureau N, Wiseman S, Pittiruti M. The Michigan Appropriateness Guide for Intravenous Catheters (MAGIC): results from a multispecialty panel using the RAND/UCLA appropriateness method. Annals of internal medicine. 2015 Sep 15;163(6_Supplement):S1-40.