Introcan Safety® Deep Access

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Perifer IV-kateter utformad för svåra intravenösa venåtkomster

Introcan Safety®  Deep Access är en perifer IV-kateter med passivt helautomatiskt nålskydd. Den är utformad för patienter med svår intravenös åtkomst (sk. DIVA) och ger tillgång till djupare vener tack vare sin längre kateter (G18-22 x 64 mm, G24 x 32 mm). DIVA-patienter kan grupperas enligt följande:

 • Pedriatiska / nyfödda patienter
 • Överviktiga patienter
 • Patienter med diabetes
 • Akuta ingrepp (brännskada, hematom, uttorkning)

Introcan Safety® Deep Access är indicerad för att ge intravaskulär och vävnadsåtkomst till blodprovtagning, övervakning av blodtryck eller administrering av vätskor och blod intravaskulärt samt subkutan infusionsbehandling och CT-applikationer som kräver 325psi.

Fördelar

Djup venåtkomst - Längden på katetern gör det möjligt att komma åt djupare vener och ger större flexibilitet att välja vener.1, 2, 3, 4, 5

En längre kateter stannar i venen och hjälper till att förhindra förskjutningar och infiltrationer.1, 3, 4, 5, 6

Längre kateter har ökad liggtid jämfört med katetrar av standardlängd.7

Passivt nålskydd - Ett passivt helautomatiskt nålskydd hjälper till att eliminera nålstickskador och relaterade infektioner. Nålskyddet aktiveras automatiskt, kan inte kringgås och kräver ingen användaraktivering.8, 9

Ultraljudssynlighet - Kanylspets synlig under ultraljud, ger ett visualiseringshjälpmedel under införingsprocessen och hjälper därför till att öka chansen för en lyckad placering.10,11,12,13

Universal "Back Cut" slipning - Tillåter ett brett urval i införingsvinklar och är utformad för minimera punkteringsskador.14

Röntgentät - För en bra synlighet av kateterns kapillär under röntgen.

CT-användning - Godkänd för användning vid 300psi.

IV-katetermaterial tillgängligt i polyuretan (PUR) för en mjuk och enklare införing.15

PVC-fri (ej tillverkad med DEHP, Latex / naturgummi, PVC)

Avdelningsförpackning 50 st 

 1. Elia F., Ferrari G., Molino P., Converso M., De Filippi G., Milan A., Aprà F. Standard-lengthvcatheters vs long catheters in ultrasound-guided peripheral vein cannulation. AmericanvJournal of Emergency Medicine 2012; 30(5): 712-716
 2. Fabiani A., Dreas L., Sanson G. Ultrasound-guided deep-arm veins insertion of long peripheral catheters in patients with difficult venous access after cardiac surgery. Heart and Lung: Journal of Acute and Critical Care 2017; 46(1): 46-53
 3. Paladini A. Chiaretti A, Sellasie KW, Pittiruti M, Vento G. Ultrasound-guided placement of long peripheral cannulas in children over the age of 10 years admitted to the emergency department: a pilot study. BMJ Paediatrics Open 2018; 2:e000244. doi:10.1136/bmjpo-2017- 000244
 4. Scoppettuolo G., Pittiruti M., Pitoni S., Dolcetti L., Emoli A., Mitidieri A., Migliorini I., Annetta M.G. Ultrasound-guided “short” midline catheters for difficult venous access in the emergency department: a retrospective analysis. International Journal of Emergency Medicine 2016; 9(1): 1-7
 5. Meyer P, Cronier P, Rousseau H, et al. Difficult peripheral venous access: clinical evaluation of a catheter inserted with the Seldinger method under ultrasound guidance. J Crit Care 2014; 29(5): 823-827
 6. De Prospo T., Attini A., De Giorgi R., Farinelli S., Joli D., Maddalena F., Marchisio U., Geninatti S. The assessment of the effectiveness of long vs standard-length catheters in reducing complications: a randomized controlled trial. Assistenza infermieristica e ricerca: AIR 2015; 34(3): 116-124
 7. Bahl, A., Hang, B., Brackney, A., Joseph, S., Karabon, P., Mohammad, A., ... & Shotkin, P. (2019). Standard long IV catheters versus extended dwell catheters: A randomized comparison of ultrasound-guided catheter survival. The American journal of emergency medicine, 37(4), 715-721.
 8. Sossai, Dimitri, et al. "Efficacy of safety catheter devices in the prevention of occupational needlestick injuries: applied research in the Liguria Region (Italy)." Journal of preventive medicine and hygiene 57.2 (2016): E110.
 9. Tosini, William, et al. "Needlestick injury rates according to different types of safety-engineered devices: results of a French multicenter study." Infection Control & Hospital Epidemiology 31.4 (2010): 402-407.
 10. B.Braun Medical Inc. (2017). Longer Introcan Safety - Echogenicity Visibility Evaluation. Engineering Test Report.
 11. Egan, Grace et al. “Ultrasound guidance for difficult peripheral venous access” Emergency medicine journal: EMJ 2013; 30 (7): 521–526
 12. Miller C. Product selection and evaluation. In: Alexander M, Corrigan et al. Infusion Nurses Society. Infusion nursing - an evidence-based approach. 3. Edition. Philadelphia, Pa. [u.a.]: Saunders Elsevier 2009; 437-446
 13. Paladini A. Chiaretti A, Sellasie KW, Pittiruti M, Vento G. Ultrasound-guided placement of long peripheral cannulas in children over the age of 10 years admitted to the emergency department: a pilot study. BMJ Paediatrics Open 2018; 2:e000244. doi:10.1136/bmjpo-2017- 000244
 14. Suzuki, Toshiyasu, et al. "Differences in penetration force of intravenous catheters: effect of grinding methods on inner needles of intravenous catheters." Tokai J Exp Clin Med 29.4 (2004): 175-181.
 15. Maki D.G. Ringer M. Risk Factors for infusion-related Phlebitis with Small Peripheral Venous Catheters: A randomized Controlled Trial. Ann Intern Med. 1991 May 15; 114(10):845-54.
   

Vill du veta mer om produkten?

Vänligen fyll i kontaktformuläret så kommer vi att kontakta dig.

Till kontaktformulär