Introcan Safety® Deep Access

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Perifer IV-kateter utformad för svåra intravenösa venåtkomster

Introcan Safety® 3 Deep access är en perifer IV-kateter med passivt helautomatiskt nålskydd. Den är utformad för patienter med svår intravenös åtkomst (sk. DIVA) och ger tillgång till djupare vener tack vare sin längre kateter (G18-22 x 64 mm, G24 x 32 mm). DIVA-patienter kan grupperas enligt följande:

  • Pedriatiska / nyfödda patienter
  • Överviktiga patienter
  • Patienter med diabetes
  • Akuta ingrepp (brännskada, hematom, uttorkning)

Introcan Safety® Deep Access är indicerad för att ge intravaskulär och vävnadsåtkomst till blodprovtagning, övervakning av blodtryck eller administrering av vätskor och blod intravaskulärt samt subkutan infusionsbehandling och CT-applikationer som kräver 300psi.

Fördelar

Djup venåtkomst - Längden på katetern gör det möjligt att komma åt djupare vener och ger större flexibilitet att välja vener.1, 2, 3, 4, 5

En längre kateter stannar i venen och hjälper till att förhindra förskjutningar och infiltrationer.1, 3, 4, 5, 6

Längre kateter har ökad liggtid jämfört med katetrar av standardlängd.7

Passivt nålskydd - Ett passivt helautomatiskt nålskydd hjälper till att eliminera nålstickskador och relaterade infektioner. Nålskyddet aktiveras automatiskt, kan inte kringgås och kräver ingen användaraktivering.8, 9

Ultraljudssynlighet - Kanylspets synlig under ultraljud, ger ett visualiseringshjälpmedel under införingsprocessen och hjälper därför till att öka chansen för en lyckad placering.10,11,12,13

Universal "Back Cut" slipning - Tillåter ett brett urval i införingsvinklar och är utformad för minimera punkteringsskador.14

Röntgentät - För en bra synlighet av kateterns kapillär under röntgen.

CT-användning - Godkänd för användning vid 300psi.

IV-katetermaterial tillgängligt i polyuretan (PUR) för en mjuk och enklare införing.15

PVC-fri (ej tillverkad med DEHP, Latex / naturgummi, PVC)

Din förfrågan

Vi tackar för ditt intresse för vårt företag och kommer att besvara dina frågor och återkoppla till dig så snart som möjligt.

Kontaktformuläret