Caiman® Seal and Cut

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Caiman® 5 Artikulerande   

Caiman® 5 Artikulerande kännetecknas av en unik skänkelkonstruktion, som ger jämn kompression, vilket resulterar i en försegling som man kan lita på. Caiman® 24 cm, 36 cm och 44 cm långa skaft används till en stor mängd olika laparoskopiska ingrepp med den vinklingsbara spetsen

Artikulerande Marylandkäft

Den artikulerande spetsen på Caiman® 5 har en unikt konstruerad skänkel. Caiman® 5 med artikulerande skänkel är ett avancerat bipolärt instrument som både förseglar, skär samt ger dig oöverträfflig rörelsefrihet vid kirurgi där anatomin är utmanande.

Rörelsefrihet i trånga utrymmen.

Den kompakta artikuleringsmekanismen, nära den distala änden av instrumentet möjliggör manövrering i små utrymmen.

Precis placering av käften

Den artikulerande skänkeln möjliggör att se spetsen från sidan, för en mer precis placering i vävnaden.

Vinkelrät försegling 

Möjligheten att vinkla skänkeln medför att man kan positionera den i en 90 graders vinkel för att öka förseglingsstyrkan, då en vinkelrät försegling säkerställer den kortaste förseglingslängden.

Caiman® 5 Artikulerande 
Minsta ordermängd:6 st/box, sterila, engångsanvändning
Arbetslängd:24 cm  |  36 cm  |  44 cm
Skaftdiameter:5 mm
Förseglingslängd:26.5 mm
Skärlängd:23.5 mm
Käftrotation:360°
Spetsartikulering:80°

Relaterade dokument

Beskrivning Dokument Länk
Brochure Caiman
Instructions for use / Technical description Caiman 5 Articulating