Caiman® Seal and Cut

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Caiman® avancerad bipolar kärlförslutnings teknologi

Kärlförslutningsinstrumentet Caiman har patenterade tekniker som är nyckeln till att uppnå jämn vävnadskompression och för att förhindra att vävnaden glider ur skänkeln. Utmärkt kvalitet på kärlförslutningen och enkel vävnadsplacering i skänkeln är nu möjlig.

Caiman är gjord för att användas som ett multifunktionellt kärlförseglingsinstrument inom laparoskopi och till öppen kirurgi inom allmänkirurgi, gynekologi, urologi och thoraxkirurgi. Instrumentet används till bland annat till hysterektomi, kolektomi och gastrektomi.

En försegling att lita på

Caiman® instrumentet förseglar kärl på upp till 7mm i diameter med endast en energiaktivering. Caiman® har en lateral värmespridning på i medel < 1mm samt förseglar effektivt och med praktiskt taget ingen adhesion i vävnaden eller förkolning.

Jämn vävnadskompression

Jämn vävnadskompression I skänkeln är nyckeln till att skapa en trygg och säker kärlförsegling. Kraften i kompressionen i liknande typer av instrument kan avta från den proximala till den distala delen av skänkeln och på så sätt påverka kvalitén på vävnadsförseglingen.

Distal stängning av skänkeln

Caiman® har patenterade tekniker som är nyckeln till att uppnå jämn vävnadskompression och för att förhindra att vävnaden glider ur skänkeln. Utmärkt kvalitet på kärlförslutningen och enkel vävnadsplacering i skänkeln är nu möjlig.

Lång skänkel

Utökad kärlförseglings längd och förbättrad kirurgisk effektivitet.
Långa skänklar möjliggör stora tag i vävnad och långa förseglingar vilket potentiellt kan reducera operationstiden vid det specifika momentet.

80 graders artikulerande/vinklingsbar skänkel

Caiman® är det första avancerade bipolära kärlförseglingsinstrumentet med en artikulerad skänkel – vilket ger ett mer flexibelt och lätt placerat instrument för kirurgi.