Caiman® Seal and Cut

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Caiman® 5 Artikulerande Maryland  

Världens första avancerade bipolära kärlsförslutningsinstrument med vinklingsbar Maryland skänkel i 5 mm diameter

Den vinklingsbara Caiman® 5 Maryland kännetecknas av en unik fint kurverad skänkel, som ger jämn kompression, vilket resulterar i en försegling som man kan lita på. Caiman® med 36 cm och 44 cm långa skaft används till en stor mängd olika laparoskopiska ingrepp med den vinklingsbara spetsen.

Artikulerande Maryland käft

Caiman® 5 Maryland med vinklingsbar spets förenklar navigeringen av svåra anatomiska förhållanden genom att kombinera förbättrad dissektionsförmåga med bättre visualisering av den vinklingsbara käften.

Rörelsefrihet i trånga utrymmen

Maryland spetsen artikulerar nära skänkeln för förbättrad rörelsefrihet I trånga utrymmen.

Vinklingsbar spets

Den vinklingsbara spetsen medför att man kan se skänkeln från sidan för en säkrare, mer precis placering.

Vinkelrät försegling

Möjligheten att vinkla skänkeln medför att man kan positionera den i en 90 graders vinkel mot vävnaden för att öka förseglingens styrka, då en vinkelrät försegling säkerställer den kortaste förseglingslängden.

Caiman® 5 Artikulerande Maryland 
Minsta ordermängd:6 st/box, sterila engångsanvändning
Arbetslängd:36 cm  |  44 cm
Skaftdiameter:5 mm
Förseglingslängd:21.5 mm
Skärlängd:20 mm
Käftrotation:360°
Spetsartikulering80°

Relaterade dokument

Beskrivning Dokument Länk
Brochure Caiman
Instructions for use / Technical description Caiman 5 Articulating Maryland