Tillsammans mot SSI

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Infektioner i operationsområdet

SSI (Surgical Site Infection) är en infektion som inträffar i operationsområdet. SSI kan ibland vara ytliga hudinfektioner, andra är allvarligare i vävnader under huden och organ.
Världshälsoorganisationen WHO uppgav att SSI påverkar miljontals patienter varje år och bidrar till spridningen av antibiotikaresistens. Därför lanserades 2016 de första globala SSI riktlinjerna.

Läs mer på www.who.int/gpsc/ssi-guidelines.

Relaterade dokument

Beskrivning Dokument Länk