Preoperative dusch riskreducerar SSI

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Minska förekomsten av postoperativa infektioner

Ökningen av multidrogresistenta bakterier (MDRO) är ett växande problem inom hälso- och sjukvården och har allvarliga konsekvenser för samhället. Detta måste undvikas till varje pris för att förhindra allvarliga problem som infektioner, särskilt före kirurgiska ingrepp, hos kateteriserade patienter, eller hos patienter med nedsatt immunförsvar.

Flera kliniska studier har visat att rengöring med antimikrobiella rengöringsmedel (t ex med Prontoderm®) natten före och på morgonen innan det planerade ingreppet kan minska förekomsten av postoperativa infektioner i operationsområdet (SSI) *. *

*Source Zywiel MB et al. Int Orthop. 2011 Jul; 35(7):1001–1006.

Kontakt

B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige