Handhygien vårdande & effektivt

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Varför är handhygien viktigt?

Varje dag dör tusentals människor av infektioner förvärvade under sjukvårdsbehandling. Händerna är den främsta smittovägen under ett sjukvårdsbesök. Därför är handhygien den viktigaste åtgärden för att undvika överföring av skadliga bakterier och förhindra vårdrelaterade infektioner.

All hälso-och sjukvårdspersonal, vårdgivare eller personer som är involverad i direkt eller indirekt patientvård måste vara medvetna om vidden om god handhygien och rutiner för rengöring och tidpunkter.

Om händerna inte är synligt smutsiga, tvätta händerna genom att gnugga dem med en alkoholbaserad produkt, det är snabbare, effektivare och tolereras bättre av händerna än att tvätta med tvål och vatten. När händerna är synligt smutsiga eller nedsmutsade med blod eller andra kroppsvätskor eller efter toalettbesök, tvätta händerna med tvål och vatten.
Även handtvätt med tvål och vatten är att föredra om händerna har utsatts för potentiella sporbildande patogener starkt misstänkts eller påvisat, inklusive utbrott av Clostridium difficile.

 

I samarbete med WHO

B. Braun är grundare av världshälsoorganisationens (WHO) privata organisation för patientsäkerhet (POPS). Målet är att uppnå en minskning av vårdrelaterade infektioner detta genom förbättad handhygien baserat på det övergripande målet för WHO Clean Care is Safe Care Programme. B. Braun engagerar sig i arbetet för att öka medvetenheten världen över om vikten av god handhygien

Läs mer på http://www.who.int/gpsc/pops/en/

Öka medvetenheten och främja handhygien
Skapa större medvetenhet i din vårdinrättning och ladda ner material som skapats enligt rekommendationerna från Världshälsoorganisationen WHO.

More on http://www.who.int/gpsc/en/

 

Hand Hygiene - Awareness Material

Beskrivning Dokument Länk
About Handwashing Practical Poster
pdf (3.3 MB)
About Hand Disinfection Practical Poster
pdf (2.6 MB)
About Surgical Hand Preparation Practical Poster
pdf (4.6 MB)

Handdesinfektion & handtvätt

Lär dig rätt teknik och rutiner med instruktionsvideos

  • Hur och när ska du desinfektera dina händer

    I enlighet med WHOs riktlinjer

  • Inför operation

    Observera att B. Braun lär ut bästa praxis och inte rekommenderar skrubbning.

  • Handtvätt

    I enlighet med WHOs riktlinjer

Gloving Technique

Beskrivning Dokument Länk
How to: don and remove sterile gloves Instructions
pdf (5.5 MB)

Kontakt

B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige