Effektivt rengöring patientytor

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Patientzonen definieras av dess omedelbara omgivning. Detta inkluderar den patientnära zon som är i direkt fysisk kontakt med patienten, såsom sängen, sängbord eller infusionsslangen. Även ytor som ofta berörs av vårdpersonal såsom bildskärmar, tangentbord eller ytor på medicinsk utrustning.

Därför bör rengöring och desinfektion av ytor inte bara tillämpas i högriskområden, såsom operationssalar eller intensivvårdsavdelningar utan även på alla andra områden, särskilt inom ovan nämna patiententzoner.

Kontakt

B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige