Total intravenös anestesi effektiv och fördelaktig för patienten

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Denna sida är avsedd för vårdpersonal

Ja! jag arbetar inom sjukvården

Confirm Cancel

TIVA - när traditionell smärtlindring inte kan praktiseras

Total intravenös anestesi är en narkosteknik som använder en kombination av preparat och ges endast intravenöst utan användning av inhalationspreparat.1

Total intravenös anestesi (TIVA) är fördelaktigt i de patientfall där inhalationsanestesi är omöjlig eller olämplig, eller i situationer där traditionell smärtlindring kan vara otillgänglig eller opraktisk.

 

Jämfört med traditionella anestesitekniker, erbjuder TIVA flera potentiella fördelar.

I jämförelse med traditionella anestesitekniker, erbjuder TIVA flera potentiella fördelar. Dessa inkluderar minskad förekomst av postoperativt illamående och kräkningar, minskade luftföroreningar, förutsebar och snabb återhämtning, ökad hemodynamisk stabilitet, bevarande av hypoxisk pulmonell vasokonstriktion (HPV), minskat intracerebralt tryck och minskad risk för organtoxicitet .

Under de senaste åren har total intravenös anestesi blivit mer populär på grund av två huvudsakliga skäl - För det första, de farmakokinetiska och farmakodynamiska egenskaperna hos läkemedel som propofol och nyare kortverkande opioider som gör dem lämpliga för intravenös administrering. För det andra, nya koncept i farmakokinetisk modellering i kombination med teknologiska framsteg inom för infusionspumpar som tillåter användning av algoritmer så som Target Controlled Infusion (TCI). 2

I jämförelse med traditionell inhalationsanestesi utgör total intravenös anestesi kontrollerad via TCI en enklare och användarvänligare teknik för vårdpersonalen samtidigt som det erbjuder en snabbare och behagligare återhämtning för patienten. 3

TIVA är enbart en  anestesiteknik, vid användning i fall där postoperativ smärtlindring är nödvändigt, kan multimodal smärtlindring tillämpas som regional anestesi före TIVA för postoperativ användning för att förbättra patient återhämtning.4

Ordination

Total intravenös anestesi kan genomföras antingen med ett enda läkemedel eller i kombination av läkemedel. Läkemedlets farmakodynamiska och -kinetiska profil bistår med information om dess kliniska räckvidd och underlättar därmed valet av läkemedel. De vanligaste använda grupperna av läkemedel inkluderar sömnmedel och kortverkande opioider5.

Upptäckten av propofol på 70-talet revolutionerade användningen av TIVA. Det är för närvarande det enda intravenöst aktiva hypnotiska medel som är lämpligt för induktion och underhåll av anestesi.

Propofolbaserade TIVA-tekniker erbjuder många fördelar, inklusive snabb återhämtning av medvetandet och den psykomotoriska funktionen, förbättrad återhämtningshastighet, antiemetisk effekt och en lägre förekomst av postoperativt illamående och kräkningar 66. Propofol kan kombineras med opioider, muskelavslappnande medel, NSAID etc beroende på patientfallet eller typen av ingrepp.

Vid användning av total intravenös anestesi via TCI är kortverkande opioider som remifentanil att föredra. Det har visat sig att total intravenös anestesi via TCI med remifentanil och propofol i kombination medförde effektiv kontroll av operativa reaktioner och snabbt uppvaknande från anestesi inom elektiv kirurgi i slutenvården7. Liknande resultat har också noterats i operationer i öppenvården.

Patient Access

TIVA sker uteslutande via en intravenös infusion, antingen via en perifer eller central venös infart. Typ av infart bestäms av patientens tillstånd samt läkemedelstyp och dos som ska infunderas. För korta ingrepp, där det inte anses nödvändigt med en större venös infart, kan en intravenös kateter vara fördelaktigare. I fall då det krävs infusion av läkemedel efter ett ingrepp, t.ex. för kritiskt sjuka patienter eller för patienter som ordineras läkemedel som är inkompatibla via samma infart, är en central venkateter med flera lumen att rekommendera. För neonatala eller pediatriska patienter kan ett skalpvensset också användas som en infart.

 

Beredning

Metoden för att utföra en total intravenös anestesi via TCI beror i stor utsträckning på valet av läkemedel eller läkemedelsregim, vilket följaktligen påverkar läkemedelsberedningen. Valda läkemedel som inte kräver blandning eller spädning, kan dras upp i sprutor direkt eller genom ett filter. För läkemedel som kräver blandning, kan nålfria blandningsanordningar och blandningspåsar användas. Beroende på metod och läkemedel kan specialanpassade kit tas fram innehållande samtliga nödvändiga artiklar samt dukar och förbandsmaterial. Dessa kit gör processen både säkrare och effektivare.

Applikation

Som med punkterna gällande läkemedelsberedning och patientaccess, styrs administrationsverktyget av valet av metod och läkemedel som används vid total intravenös anestesi (TIVA). För induktion eller injektion av analgetika, innan induktion av anestesin, kan en spruta användas. För anestesi styrd via en TCI algoritm kan en smart sprutpump användas. Sprutinfusionspumpar har utvecklats snabbt under den senaste tiden och erbjuder en inbyggd TCI-funktionalitet med algoritmer för de vanligaste TIVA-preparaten. Pumparna har också anpassade sprutor och förlängningsslangar som tillåter infusion av mer än ett läkemedel samtidigt. En 3-vägs avstängningsfunktion är också ett lämpligt komplement.

Utskrivning

Total intravenös anestesi (TIVA) i sig stödjer inte postoperativ smärtlindring men om de används i en multimodal strategi som i kombination med regionalanestesi kan fortsatt smärtlindring åstadkommas. Om ingen regionalanestesi genomförs eller om postoperativ smärta hanteras via infusion av ett intravenöst analgetikum, kan samma pump omedelbart kopplas över till denna behandling vilket bidrar till att förbättra patienttillfredsställelse.

Referenser

  1. ‘Total Intravenous Anesthesia using a target controlled infusion – A pocket reference’, College of Anesthesiologists, Academy of Medicine Malaysia (retrieved 07.10.15).
  2. Campbell, L., Engbers, F. H., & Kenny, G. N. (2001). Total intravenous anaesthesia. CPD ANAESTHESIA, 3(3), 109-119.
  3. Ozkose, Z., Ercan, B., Ünal, Y., Yardim, S., Kaymaz, M., Dogulu, F., & Pasaoglu, A. (2001). Inhalation versus total intravenous anesthesia for lumbar disc herniation: comparison of hemodynamic effects, recovery characteristics, and cost. Journal of neurosurgical anesthesiology, 13(4), 296-302.
  4. Aunac, S., Carlier, M., Singelyn, F., & De Kock, M. (2002). The analgesic efficacy of bilateral combined superficial and deep cervical plexus block administered before thyroid surgery under general anesthesia. Anesthesia & Analgesia, 95(3), 746-750.
  5. Nora, Fernando Squeff. (2008). Total intravenous anesthesia as a target-controlled infusion: an evolutive analysis. Revista Brasileira de Anestesiologia, 58(2), 179-192. Retrieved October 07, 2015, from http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-70942008000200011&lng=en&tlng=en. 10.1590/S0034-70942008000200011.
  6. Absalom A & Struys M. An Overview of TCI & TIVA. Second Edition., 2011; Gent: Academia Press
  7. Hogue, C. W., Bowdle, T. A., O'Leary, C., Duncalf, D., Miguel, R., Pitts, M., ... & Batenhorst, R. (1996). A multicenter evaluation of total intravenous anesthesia with remifentanil and propofol for elective inpatient surgery. Anesthesia & Analgesia, 83(2), 279-285.

Kontakt

B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige