vård av två patienter på samma gång

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

”Obstetrisk anestesi och smärtlindring är det enda anestesiområdet  där två patienter vårdas samtidigt”

När en gravid kvinna får smärtlindring tar ett interdisciplinärt team av läkare, sköterskor och barnmorskor hand om två patienters hälsa – den gravida kvinnans och det ofödda barnets.

Tillfredsställande obstretisk smärtlindring har genomgått grundläggande förändringar, inte bara i själva tekniken, utan också i förståelsen av medicinska resultat, relaterade risker och smärtupplevelsen.

Oförutsedda händelser kan öka risken för  både mamman och hennes ofödda barn, vilket kan leda till en nödsituation. Hälsostatus fastställer i första hand lämplig smärtlindringsmetod och beslutet mellan vaginal födsel kontra kejsarsnitt. Dessutom spelar faktorer som kulturell bakgrund, expertråd och egna förväntningar en viktig roll.

Modern smärtbehandling ger ett helhetsperspektiv, där smarta produktlösningar gör det möjligt för den gravida kvinnan att föda med reducerad eller begränsad smärta.

Kontakt

B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige