vård av två patienter på samma gång

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Smärtbehandling inom obstetrik

”Obstetrisk anestesi och smärtlindring är det enda anestesiområdet  där två patienter vårdas samtidigt”

När en gravid kvinna får smärtlindring tar ett interdisciplinärt team av läkare, sköterskor och barnmorskor hand om två patienters hälsa – den gravida kvinnans och det ofödda barnets.

Tillfredsställande obstretisk smärtlindring har genomgått grundläggande förändringar, inte bara i själva tekniken, utan också i förståelsen av medicinska resultat, relaterade risker och smärtupplevelsen.

Oförutsedda händelser kan öka risken för  både mamman och hennes ofödda barn, vilket kan leda till en nödsituation. Hälsostatus fastställer i första hand lämplig smärtlindringsmetod och beslutet mellan vaginal födsel kontra kejsarsnitt. Dessutom spelar faktorer som kulturell bakgrund, expertråd och egna förväntningar en viktig roll.

Modern smärtbehandling ger ett helhetsperspektiv, där smarta produktlösningar gör det möjligt för den gravida kvinnan att föda med reducerad eller begränsad smärta.

Ordination

Ett ändamålsenligt förhållningssätt till anestesi och analgesi baseras på den kliniska situationen, det planerade ingreppet tillsammans med patients tillstånd och preferenser.

Patient Access

Infart för anestetiska och smärtstillande behandlingar inom obstetrik beror på vald metod: neuroaxiella metoder kräver access till rätt rum (epidurala eller subaraknoidala rummet) i ryggradskanalen, medan en venös infart är nödvändig vid total intravenös anestesi (TIVA).

Utöver dessa, är en perifer venös infart indicerad att hantera kompletterande infusionsterapi och potentiellt förekommande nödsituationer.

 

Beredning

En korrekt positionering av patienten är en förutsättning för en lyckad läggning av neuroaxiella nålar och katetrar. Särskilda kit innehållande samtliga produkter som krävs för att utföra anestesiingreppet - från dukar, desinfektionsmedel till nålar, kateter, kopplingsdon och förband - möjliggör en säkrare och effektivare set-up.

Kontinuerlig infusion, vanligen iordningställd av sjukhusapoteket eller på avdelningen, t.ex. med en förfylld elastomerisk pump, kan användas för smärtlindring från förlossningsstart till utskrivning.

 

Applikation

Appliceringen av anestesi och analgesi beror till stor del på det valda tillvägagångssättet: neuroaxiella metoder kräver injektion av lokalbedövningen genom en korrekt placerad nål eller kateter, antingen via single-shot , intermittent bolus eller via en kontinuerlig infusionsteknik. Att hantera nödsituationer med TIVA som en anestesiteknik med smarta pumpar och algoritmer för Target Controlled Infusion gör appliceringen säkrare och enklare.

Utskrivning

Efter en förlossning vill mamman umgås med sin nyfödda och detta ska inte hindras av otillräcklig behandling av postoperativ smärta, särskilt efter ett kejsarsnitt. Multimodal smärtbehandling i kombination med nya tekniker, som sårinfiltration och perifera nervblockader (TAP block), ökar komforten under återhämtningen.

Kontakt

B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige