Easypump® II ST/LT

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Innovativt elastomeriskt infusionspumpssystem för kort- och långtidsterapi

Easypump® II är en elastomerisk infusionspump utformad för att ge vårdpersonalen möjlighet att leverera förutbestämda mängder läkemedel till patienten på ett kontinuerligt och noggrant sätt, antingen på sjukhus, i ambulatorisk miljö eller i hemmet.

Easypump® II är oberoende av nätaggregat eller batterier, vilket möjliggör för patienten att behandlas på ett ambulatoriskt sätt. Läkemedel levereras till patienten genom det elastomeriska membranets positiva tryck. Flödeshastigheten bestäms av kombinationen av flödesregleringen (flödesrestriktor) och det positiva trycket i membranet. Balongens drivtryck säkerställer flödet trots det mottryck som patientens infart och blodtryck skapar.

Fördelar

  • Latex- och DEHP-fri

Indikation

Kemoterapi, antibiotika, anestesi och IV-smärtlindring är de vanligaste terapierna där elastomeriska pumpar används.

Vill du veta mer om produkten?

Vänligen fyll i kontaktformuläret så kommer vi att kontakta dig.

Till kontaktformulär