Produktlösningar med många fördelar

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Urinkatetisering

Urinkatetrisering

Actreen SafeSet® är din partner för prevention av kateterassocierade infektioner.

 • ”No touch” system för garanterad steriliter, med anti-reflux-ventil för att undvika returflöde från påsen till blåsan
 • Integrerad nålfri provtagningsport för att motverka korskontaminering

Suprapubiskt katetrar

Cystofix® Ready-to-use, säkrare suprapubiskt kateterisering

 • Förmonterad kateter i kanylen för att underlätta och förkorta förberedelseproceduren och därmed också minska risken för stickskador
 • Brett sortiment

Urindränage och urinmätning

Urindränage och urinmätning

Ureofix® 500 Classic / Ureofix® Compact för att förebygga nosokomiala infektioner

 • Nålfri provtagningsport på slangkopplingen i enlighet med de senaste riktlinjerna för bättre användarsäkerhet.
 • Torr Pasteur-droppkammare med anti-reflux-ventil för att förhindra retrograd bakteriemigration samt luftinloppsfilter för tryckbalans.

Unrindränage och urinmätning

Ureofix® 112 Plus, ett slutet system för urinmätning med nålfri provtagningsport

 • Transparent droppkammare med anti-reflux-ventil för att förhindra retrograd bakteriemigration och korskontaminering
 • Nålfri provtagningsport i silikon på slangkopplingen för ökad användarsäkerhet
 • Tappkran med kryssutformning för att undvika urinläckage vid tömning

Urinpåse med nålfri provtagningsport

Urimed® SP Urinpåse med nålfri provtagningsport för korttids kateterisering

 • Kapacitet 2 liter
 • Universal konnektor, som kan kopplas till alla urinkatetrar
 • Nålfri provtagningsport för att eliminera stickskador

Uppsamlingspåsar för vuxna

Urimed® B'Bags, produktserie för urinuppsamling och sekretionspåsar för hemmabruk eller på sjukhus

 • Stängda och tömbara urinuppsamlingspåsar med eller utan anti-reflux-ventil
 • 2L and 1,5L påse
 • Steril eller icke-steril

Urinpåse för postoperativt bruk

4L-påsen med anti-reflux ventil

 • 4L-påsen kan användas efter operation, t.ex. efter prostataoperation och mer specifikt transuretral resektion av prostata (TURP)
 • Används i kombination med en tre-vägs prostata katetrar (t ex Urimed® Cath)

Pediatrisk påse

Urinocol® Pediatric slutna och tömbara urinuppsamlingspåsar för urinprovtagning och diures hantering

 • Ett unikt sortiment av urinpåsar som är särskilt utformade för pediatrisk användning för pojkar och flickor och för tidigt födda barn.

Kontakt

B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige