Med fokus på säkerhet

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Säkerhet för patienter och sjukvårdspersonal

Det är känt från de internationella riktlinjerna* att 30% till 40% av nosokomiala infektioner (VRI- vårdrelaterade infektioner) är relaterade till urinvägarna. Mer än hälften av dessa infektioner är relaterade till urinkatetrar (CAUTI: Kateter-associerad urinvägsinfektion) och specifikt Foley kvarliggande katetrar.

Tittar man på internationella riktlinjer* för vård av urinbesvär är rekommendationerna tydliga när det gäller bästa praxis och även produktdefinition.

Utveckling av B. Brauns behandlingsprodukter för urinbesvär är baserad på två huvudaspekter från internationella riktlinjer för att erbjuda tillförlitliga lösningar och säkra produkter med:

 • Användning av silikon teknik
 • Användning av slutna system
 • Reducering av stick- och skärskador genom nålfria produkter
 • No-touch system för att minska kontamination

*EAUN guideline 2012 Catheterisation Indwelling catheters in adult; APIC guidelines 2008- Guide to the elimination of CAUTIs

Urinkatetisering

Urinkatetrisering

Actreen SafeSet® är din partner för prevention av kateterassocierade infektioner.

 • ”No touch” system för garanterad steriliter, med anti-reflux-ventil för att undvika returflöde från påsen till blåsan
 • Integrerad nålfri provtagningsport för att motverka korskontaminering

Suprapubisk katetrisering

Cystofix® Ready-to-use och Cystofix® SG säkerhet vid subrapubisk katetrisering

 

 • Subrapubisk katetrisering bidrar till prevention av vårdrelaterad UVI*
 • Cystofix® Ready-to-use är kateter förmonterad i kanylen för att underlätta och förkorta förberedelsetiden och därmed minska risken för stickskador.
 • Cystofix® SG suprapubisk katetrisering med Seldingerteknik.

  *Evidence-based Guidelines for Best Practice in Urological HealthCare. EAUN 2012

Kvarliggande kateter

Urimed® Cath Kvarliggande kateter i 100 % silikon

 • Kateter i 100 % silikon: varsam och hypoallergen orsakar den mindre vävnadsirritation och möjlig skada
 • DEHP**-fri and PVC*** fri för alla delar som har kroppskontakt

*EAUN Guidelines 2012; **Di(2-ethylhexyl) phtalate; ***Polyvinyl chloride

Självhäftande silikoniserat

Urimed® Vision, av 100% för att förebygga maceration

 • Av silicon: hypoallergena, hög permeabilitet för låg risk för maceration*
 • Kan sammankopplas med alla typer av uppsamlingspåsar

*Evidence-based Guidelines for Best Practice in Urological HealthCare. EAUN 2012

Urindränage och Urinmätning

Urindränage och urinmätning

Ureofix® 500 Classic / Ureofix® Compact för att förebygga nosokomiala infektioner

 • Nålfri provtagningsport på slangkopplingen i enlighet med de senaste riktlinjerna för bättre användarsäkerhet.
 • Torr Pasteur-droppkammare med anti-reflux-ventil för att förhindra retrograd bakteriemigration samt luftinloppsfilter för tryckbalans.

Unrindränage och urinmätning

Ureofix® 112 Plus, ett slutet system för urinmätning med nålfri provtagningsport

 • Transparent droppkammare med anti-reflux-ventil för att förhindra retrograd bakteriemigration och korskontaminering
 • Nålfri provtagningsport i silikon på slangkopplingen för ökad användarsäkerhet
 • Tappkran med kryssutformning för att undvika urinläckage vid tömning

Kontakt

B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige