Med fokus på säkerhet

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Säkerhet för patienter och sjukvårdspersonal

Det är känt från de internationella riktlinjerna* att 30% till 40% av nosokomiala infektioner (VRI- vårdrelaterade infektioner) är relaterade till urinvägarna. Mer än hälften av dessa infektioner är relaterade till urinkatetrar (CAUTI: Kateter-associerad urinvägsinfektion) och specifikt Foley kvarliggande katetrar.

Tittar man på internationella riktlinjer* för vård av urinbesvär är rekommendationerna tydliga när det gäller bästa praxis och även produktdefinition.

Utveckling av B. Brauns behandlingsprodukter för urinbesvär är baserad på två huvudaspekter från internationella riktlinjer för att erbjuda tillförlitliga lösningar och säkra produkter med:

 • Användning av silikon teknik
 • Användning av slutna system
 • Reducering av stick- och skärskador genom nålfria produkter
 • No-touch system för att minska kontamination

*EAUN guideline 2012 Catheterisation Indwelling catheters in adult; APIC guidelines 2008- Guide to the elimination of CAUTIs

Urinkatetrisering

Actreen® Intermittent kateterisering

Actreen® produktsortiment är designad för självkateterisering. Alla katetrar är « ready-to-use » dvs den är färdig att använda direkt efter öppnandet. Enkel att använda: Öppningarna designade för personer med nedsatt fingerfärdighet. Tappningskatetrarna har en coating med hydrofil lubrikant (gelbeläggning), vilket innebär att inget vatten behövs.

Actreen® Mini och Actreen® Hi-Lite produktsortiment är designad för självkateterisering.

Actreen Range Grey Background Description

Urimed® Cath foley  kvarliggande kateter

The Urimed® Cath är en steril 2-vägs kvarliggande kateter i silikon som indiceras för regelbundna blåsdränage.

Produits par gamme part2

Cystofix® suprapubisk kateter

Cystofix® det ledande varumärket för suprapubisk kateterisering, har kompletterats med Cystofix® SG punktionsset, baserade på Seldingertekniken.

Produits par gamme part2

Uro-Tainer® kateterunderhåll

Långtidsbruk av kvarliggande katetrar kan orsaka många problem så som infektioner och beläggningar. Som i sin tur kan leda till stora problem så som återkommande blockering och läckage som leder till frekventa kateterbyten. I över 25 år har Uro-Tainer® använts för att hantera avlagringar och beläggningar.

Urimed® Vision extern kateter för män

Urimed® Vision, extern kateter för män erbjuder ett diskret och tillförlitlig lösning för hantering av inkontinens hos män. Katetrarna är av 100 % silikon och kan anslutas till en urinpåse. Urimed® Vision passar alla större typer av urinuppsamlingspåsar.

Produits par gamme part2

Urinmätning, provtagning & urinuppsamling

Ureofix® 500 Classic slutet urinmätningssystem

 • Förebygger nosokomiala infektioner
 • Nålfri provtagningsport på slangkopplingen i enlighet med de senaste riktlinjerna för bättre användarsäkerhet
 • Torr Pasteur-droppkammare med anti-reflux-ventil för att förhindra retrograd bakteriemigration samt luftinloppsfilter för tryckbalans

Ureofix® 112 Plus/ Ureofix® SP, ett slutet system för urinmätning med nålfri provtagningsport

 • Transparent droppkammare med anti-reflux-ventil för att förhindra retrograd bakteriemigration och korskontaminering
 • Nålfri provtagningsport i silikon på slangkopplingen för ökad användarsäkerhet
 • Tappkran med kryssutformning för att undvika urinläckage vid tömning
Produits par gamme part2

Urimed® B'Bags urinuppsamlingspåsar för vuxna

Urimed® B'Bags, produktserie för urinuppsamling och sekretionspåsar för hemmabruk eller på sjukhus

 • Stängda och tömbara urinuppsamlingspåsar med eller utan anti-reflux-ventil
 • 2L and 1,5L påse
 • Steril eller icke-steril
Produits par gamme part2

Urinocol® pediatric urinuppsamlingspåsar 

Ett unikt sortiment av urinpåsar som är särskilt utformade för pediatrisk användning för pojkar och flickor och för tidigt födda barn. Urinocol® Pediatric slutna och tömbara urinuppsamlingspåsar för urinprovtagning och diures hantering

 

Produits par gamme part2

Intravaginalt hjälpmedel som reducerar ansträngningsinkontinens

Diveen®

Diveen® är en intravaginal produkt, indikerad för kvinnor med urinläckage, speciellt ansträngningsinkontinens eller mixad urininkontinens. Diveen® visar en signifikant reduktion av risken för urinläckage(1).

(1) Cornu J.N et al. 75NC007 device for noninvasive stress urinary incontinence management in women: a randomized contol trial. International Urogynecology Journal 2012, 23 (12): 1727-34

photos produits

Kontakt

B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige