Actreen® Intermittenta katetrar

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Actreen® Mini och Actreen® Hi-Lite produktsortiment är designad för självkateterisering.

  • Alla katetrar är « ready-to-use » dvs den är färdig att använda direkt efter öppnandet
  • Tappningskatetrar som har en coating med hydrofil lubrikant (gelbeläggning), inget vatten behövs
  • Fri från PVC och mjukgörare
  • Enkel att använda: Öppningarna designade för personer med nedsatt fingerfärdighet
Actreen Range Grey Background Description

20 år av Actreen® teknologi

Actreen® katetrar är färdiga att användas direkt

Unik beläggning av hydrofil lubrikant, Actreen® kateter är färdig att användas direkt, inget vatten behöver tillsättas.

  • Ingen förberedelse
  • Ingen väntetid
  • Inget vattenstänk

Torkar inte ut

Glycerinets hygroskopiska egenskaper binder in vattnet och motverkar att vattnet avdunstar. 

Den hydrofila glideffekten hos Actreen® är lika god även 60 minuter(*) efter öppnandet, införande av katetern blir därför skonsamt och säkerställer en bra glideffekt. 

(*) For safety and hygienic reasons, we advise you to use the product in the shortest possible time after opening.

Ingen risk för rester

Inga rester blir kvar i urethra efter katetriseringen(1)

Actreen® har ingen spermicid effekt på spermier

  • Bibehållen vitalitet
  • Ingen påverkan på motilitet

(2) Effect of short-term exposure to two hydrophilic-coated and one gel prelubricated urinary catheters on sperm vitality, mobility and kinematics in vitro (Minerva urol nefrol 2007; 59:115-24-J. Auger, R. Rihaoui, N. François, F. Eustache).