Infusionterapi för behandling av infektion

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Systemlösningar som stöder hela processen

Antiinfektionsbehandling är en viktig del av infusionsbehandlingen. Det stora utbudet av läkemedel och användningsmöjligheter bär olika risker såväl för patienter som för vårdpersonal. Konsekvenserna av dessa risker underskattas ofta och kan leda till betydande kostnader för sjukhuset.

Ordination

Beskrivning Dokument Länk

Antibiotika

Valet av antibiotikabehandling är beroende av vilken organism som har orsakat infektionen och beslutet fattas utifrån en bedömning av sannolika organismer. När den orsakande organismen har fastställts av laboratoriet kan det vara aktuellt att byta läkemedel.

Patient Access

Beskrivning Dokument Länk

Antibiotiska substanser finns ibland som enbart intravenös beredning om patienten är för sjuk för att använda orala läkemedel. I flera fall måste antibiotika ges intravenöst via en infart hos patienten. Ofta räcker det med en perifer kateter.

För förbättrad administrering  till patienten erbjuder B. Braun anpassade produktlösningar för en säkrare åtkomst.

Beredning

Beskrivning Dokument Länk

Om det antiinfektiva medlet finns som bruksfärdig lösning behöver inga åtgärder vidtas. I annat fall brukar det antiinfektiva medlet levereras i frystorkad form och måste då rekonstitueras med antingen sterilt vatten, vanlig koksaltlösning eller glukos 50 mg/ml. Antiinfektiva medel får inte spillas och aerosoler får inte inhaleras av vårdpersonalen eftersom detta kan leda till oönskade hälsoeffekter.

B. Braun erbjuder ett brett produktsortiment för att förbättra beredningsprocessen och transporten.

Applikation

Beskrivning Dokument Länk

När det antiinfektiva medlet har lösts upp och finns i infusionsbehållaren ska ett administreringsset anslutas till infusionsbehållaren och den intravenösa slangen måste primas. Beroende på vilken infusionsmetod som ska användas kan setet antingen kopplas direkt till infarten eller föras in i ett kranblock eller trevägskran.

B. Brauns produktportfolio erbjuder produkter med ett slutet system för en bekväm och säker läkemedelsadministrering. 

 

Utskrivning

Beskrivning Dokument Länk

Efter avslutad behandling på sjukhuset kan det hända att patienten behöver fortsatt intravenös läkemedelsbehandling. Därför måste infusionslösningar kunna administreras på ett mer behagligt sätt.

B. Braun erbjuder enkla och användarvänliga lösningar för vård i hemmet.

Kontakt

B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige