Tillsammans mot Sepsis

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Om Sepsis

Hälso- och sjukvårdsrelaterade infektioner, infektioner som förvärvats under vården är vanliga och är en riskfaktor för att utveckla sepsis, men vi kan förhindra detta. Effektiv handhygien spelar en nyckelroll. På världshandhygienidagen - 5 maj 2018 bör allas fokus vara att förebygga sepsis i vården.

Vad är Sepsis?

Sepsis är ett livshotande tillstånd som uppkommer när kroppen svarar på en infektion och skadar sina egna vävnader och organ.1

Orsaker

Sepsis kan triggas av en vanlig infektion orsakat av bakterier, virus, svamp och parasiter.2 Dock är infektioner orsakat av bakterier är den vanligaste orsaken.  

Komplikationer

Sepsis kan leda till chock, multipel organsvik, och död, specifikt om det inte upptäcks i tidigt skede och behandlas omgående. Mellan en tredjedel och en halv av alla patienter med sepsis dör.3,4

Många som överlever sepsis återställs helt och livet återvänder till det normala. Men som med andra sjukdomar som kräver intensivvård får vissa patienter besvär en längre tid efteråt.5 Dessa problem kan uppstå efter flera veckor (post-sepsis), det kan vara komplikationer så som:

  • Insomnia, svårigheter att sova
  • Mardrömmar, intensiva hallucinationer, panikattacker
  • Ledsmärtor
  • Minskad menal (kognitiv) funktion
  • Försämrad självkänsla och självförtroende
  • Organdysfunktion (njursvikt, lungproblem, m.m)
  • Förlora händer, armar, ben, eller fötter (amputation)

Hur kan man förebygga sepsis?

De flesta infektioner kan undvikas genom att förbättra hygien, tillgång till vaccinationer och andra infektionsskyddsåtgärder. Tidig diagnos av sepsis är avgörande för att behandla patienter innan deras tillstånd förvärras och blir dödligt.

 

Please enable marketing cookies to enable Youtube Video

Produkter

1) Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, et al. The third international consensus definitions for sepsis and septic shock (Sepsis-3) JAMA. 2016;315:801–810.

2) Munford, Robert S.; Suffredini, Anthony F. (2014). "Ch. 75: Sepsis, Severe Sepsis and Septic Shock". In Bennett, John E.; Dolin, Raphael; Blaser, Martin J. Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases (8th ed.). Philadelphia: Elsevier Health Sciences. pp. 91434. ISBN 9780323263733.

3) Engel C, Brunkhorst FM, Bone HG, Brunkhorst R, Gerlach H, Grond S, Gruendling M, Huhle G, Jaschinski U, John S, Mayer K, Oppert M, Olthoff D, Quintel M, Ragaller M, Rossaint R, Stuber F, Weiler N, Welte T, Bogatsch H, Hartog C, Loeffler MReinhart K. Epidemiology of sepsis in Germany: results from a national prospective multicenter study. Intensive Care Med, 2007. 33(4): p. 606-18.

4) Kissoon N, Carcillo JA, Espinosa V, Argent A, Devictor D, Madden M, Singhi S, van der Voort E, Latour J. World Federation of Pediatric Intensive Care and Critical Care Societies: Global Sepsis Initiative. Pediatr Crit Care Med, 2011. 12(5): p. 494-503.

5) Widmann CN, Heneka MT. Long-term cerebral consequences of sepsis. Lancet Neurol. 2014;13:630–636. doi: 10.1016/S1474-4422(14)70017-1